De verkiezingen komen eraan en daarmee ook een aantal grote verkiezingsdebatten. De NPO zet bij deze debatten een tolk Nederlandse Gebarentaal in. Het...
illustratief moeder met kinderen kijkt tv
Op zaterdag 21 november is het weer de jaarlijkse Wereld Televisie Dag. Precies een jaar geleden riep Ieder(in) andere gehandicapten- en patiëntenorg...
Dinsdag 30 juni behandelt de Eerste Kamer de wijziging van de Mediawet. Ieder(in) vraagt, samen met belangenorganisaties en kennis- en expertiseorgani...
Minister Slob heeft toegezegd om in gesprek te gaan met belangenorganisaties van mensen met een beperking over meer en beter toegankelijke televisie. ...
Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. De huidige mediawet voldoet niet aan het VN-verdrag Ha...
Bij crisis is toegankelijke communicatie en informatie van levensbelang. Ieder(in) ziet dat de overheid goede stappen zet om informatie en communicati...
De voorgestelde wijziging van de Mediawet voor het beter toegankelijk maken van televisie is onder de maat. Te weinig, te vrijblijvend en niet besprok...
Op Wereld Televisie Dag heeft Ieder(in) landelijke en regionale omroeporganisaties opgeroepen om samen te werken aan beter toegankelijke televisie. Vo...