Man in rolstoel met zijn kind in een speeltoestel Corona
Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter sam...

Lees verder

Corona
Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mense...

Lees verder

Bus van Arriva Corona
Het NOVB (vervoerders, decentrale concessieverleners en het ministerie van IenW) hebben op 14 mei het ‘Protocol verantwoord blijven reizen in het Op...

Lees verder