Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) zet zich samen met LFB, VGN en een aantal zorgaanbieders in voor duidelijke en begr...
Op dit moment is het niet voor iedereen mogelijk om tijdens verkiezingen zelfstandig te stemmen. Het stemproces, de stemlokalen en -hokjes zijn niet v...
Het College voor de Rechten van de Mens heeft haar aanbevelingen voor verbetering van de toegankelijkheid van de verkiezingen aan de (demissionair) mi...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
In de interviewserie “Agenderen en Formeren” van Issuemakers spreken experts over de formatie en een nieuw regeerakkoord. In deze editie een inter...
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatsc...
Utrecht, 15 maart 2021 - Op 15, 16 en 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Hierbij telt elke stem, ook die van mensen die bijvoorbeel...
Heb je vragen over veilig of toegankelijk stemmen? Op de website van de Rijksoverheid ‘Elke stem telt’ en de website van Vilans staan veel vragen…

Lees meer

Stichting Prokkel stimuleert Prokkelduo's als vrijwilliger te werken op een stembureau. Een Prokkelduo is een vrijwilliger met en een vrijwilliger zo...
DIT MELDPUNT IS INMIDDELS GESLOTEN - Het College voor de Rechten van de Mens opent vanaf 10 maart opnieuw het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Dit keer voo...
Eén miljoen mensen in Nederland komt nauwelijks rond. Hun inkomen is te laag om de vaste lasten van te betalen en om mee te kunnen doen. In aanloop n...