De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen...
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De partijen die het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders vormen, gaan nu samen een coalitiea...
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.
Deze week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) wil graag weten of deze verkiezingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom he...
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen is het belangrijk dat de belangen van mensen met een beperking en chronische ...
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op veel plekken zijn lokale belangenbehartigers en gemeenten in gesprek over de toegankelijkh...
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van alle stemmen die die dag worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met e...
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) zet zich samen met LFB, VGN en een aantal zorgaanbieders in voor duidelijke en begr...
Op dit moment is het niet voor iedereen mogelijk om tijdens verkiezingen zelfstandig te stemmen. Het stemproces, de stemlokalen en -hokjes zijn niet v...
Het College voor de Rechten van de Mens heeft haar aanbevelingen voor verbetering van de toegankelijkheid van de verkiezingen aan de (demissionair) mi...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
In de interviewserie “Agenderen en Formeren” van Issuemakers spreken experts over de formatie en een nieuw regeerakkoord. In deze editie een inter...
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...