Jeen Hofstra en Ton v. Weerdenburg overhandigen handreiking aan IPO voorzitter Jaap Smit
Op dinsdag 8 november nam Jaap Smit namens alle provincies de ‘Handreiking politiek voor iedereen!’ in ontvangst. Smit is voorzitter van het Inter...
In aanloop naar de verkiezingen in maart 2023 voor Provinciale Staten en Waterschappen zijn twee nieuwe pilots van start gegaan. Speciaal  voor mense...
decoratief
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we lokale belangenbehartigers ondersteund met informatie waarmee ze bij hun gemeente aand...
De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen...
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De partijen die het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders vormen, gaan nu samen een coalitiea...
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.
Deze week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) wil graag weten of deze verkiezingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom he...
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen is het belangrijk dat de belangen van mensen met een beperking en chronische ...
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op veel plekken zijn lokale belangenbehartigers en gemeenten in gesprek over de toegankelijkh...
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van alle stemmen die die dag worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met e...
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) zet zich samen met LFB, VGN en een aantal zorgaanbieders in voor duidelijke en begr...
Op dit moment is het niet voor iedereen mogelijk om tijdens verkiezingen zelfstandig te stemmen. Het stemproces, de stemlokalen en -hokjes zijn niet v...
Het College voor de Rechten van de Mens heeft haar aanbevelingen voor verbetering van de toegankelijkheid van de verkiezingen aan de (demissionair) mi...