Het ministerie van VWS verhoogt vanaf 2024 het budget van patiënten- en gehandicaptenorganisaties van 21 miljoen naar 46 miljoen euro. Dit is meer da...
De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aa...