Op 1 januari wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Het is daarom vanaf 30 november niet meer mogelijk om een overstap te maken van de ou...
Mensen die studeren (of gaan studeren), gaan erop vooruit met de nieuwe Wajongwet. Toch vindt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), dat er nog wel wa...
Eerder hebben we bericht dat het overstappen van de oude naar de nieuwe Wajong moet worden aangevraagd voor 1 oktober. Ieder(in) en de Landelijke Cli...
De Wajong gaat veranderen. De meeste veranderingen gaan in op 1 januari 2021, alleen de nieuwe regels voor het volgen van een opleiding gelden al vana...
De nieuwe Wajongwet is gisteren in de Eerste Kamer aangenomen met steun van de coalitie, de SGP en Forum voor Democratie. Wel zijn er een aantal verbe...
De overheid steunt op allerlei manieren werkgevers, werknemers en ZZP’ers om ze door de coronacrisis te helpen. Maar ondertussen worden Wajongers vergeten. Want in de…

Lees meer

Het corona-crisisplan van het UWV staat zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg. Keuringen via de telefoon of videobellen zoude...
Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kam...
Gistermiddag is er door de Kamer gestemd over een aantal voorstellen om de nieuwe Wajongwet aan te passen. Heel teleurstellend is het dat de Kamer nie...
Staatssecretaris Van Ark wil dat Wajongers straks maximaal het minimumloon kunnen verdienen, ongeacht hun opleiding en ervaring. Morgen stemt de Tweed...
Er moet hoognodig duidelijkheid komen in het woud van regelingen binnen de oude en de nieuwe Wajong. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong wordt bin...
Staatssecretaris Van Ark (SZW) presenteerde onlangs een wetsvoorstel om Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet...
  • 1
  • 2(current)
  • 3