Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kam...
Gistermiddag is er door de Kamer gestemd over een aantal voorstellen om de nieuwe Wajongwet aan te passen. Heel teleurstellend is het dat de Kamer nie...
Staatssecretaris Van Ark wil dat Wajongers straks maximaal het minimumloon kunnen verdienen, ongeacht hun opleiding en ervaring. Morgen stemt de Tweed...
Er moet hoognodig duidelijkheid komen in het woud van regelingen binnen de oude en de nieuwe Wajong. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong wordt bin...
Staatssecretaris Van Ark (SZW) presenteerde onlangs een wetsvoorstel om Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet...
Als je onder de oude Wajong valt, is het mogelijk om over te stappen naar de Wajong 2010. Dat kan, afhankelijk van je situatie, voordeel…

Lees meer

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering. Dit is de kop van een artikel dat afgelopen weekend bij de Volkskrant verscheen. Wat is er…

Lees meer

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een belangrijke begrotingsbehandeling, want op het gebied van werk en inkomen valt er…

Lees meer

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven…

Lees meer

Met een ruime meerderheid is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. Beide wetten zijn nu aangenomen…

Lees meer

Mensen met een beperking in AWBZ-instellingen houden nu al te weinig geld over om te kunnen participeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. De…

Lees meer

  • 1
  • 2(current)