Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats over de Wet zorg en dwang. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandeli...
jongeman met down syndroom samen met begeleider
Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Wij willen graag weten wat jouw ervaring is ...
De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aa...