Twee vrouwen, waarvan 1 met het syndroom van Down, zitten samen op de bank.
De Wzd moet flink aangepast worden omdat deze nu te complex en daardoor onuitvoerbaar is. Dat schrijft minister Helder van VWS in reactie op de…

Lees meer

decoratief.
Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) hebben een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en…

Lees meer

Ieder(in), KansPlus en het LSR vragen dringend om flankerend beleid naast het advies dat aanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties hebben...
Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats over de Wet zorg en dwang. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandeli...
jongeman met down syndroom samen met begeleider
Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Wij willen graag weten wat jouw ervaring is ...

Week van de Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aa...