Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een reeks voorstellen voor het verbeteren van de sit...
Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwijgbeding op te nemen in een zorgovereenkomst. De bedoeling van ...
Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet ve...
De inrichting en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet beter geregeld worden. ‘Steeds vaker zien wij nu dat gemeenten, al ...
"Ik heb binnenkort een hoorzitting bij de gemeente over te weinig uren huishoudelijke hulp. Ik vind dat best lastig en zie er tegenop. Kan ik hierbij ...
Als lokale belangenbehartiger kun je je gemeente helpen bij het goed organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar hoe doe je dat? En wat moet je…

Lees meer

Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 46 landelijke en lokale organisa...
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van VWS publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnl...