illustratief beeld kind met zware beperking met begeleidster Geldzaken
In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en...

Lees verder

moeder met zoontje in rolstoel aan tafel thuis Zorg
Onderzoek van Ieder(in) wijst uit dat mensen met een beperking doorgaans tevreden zijn over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut,…

Lees meer

gehandicapte vrouw in roelstoel wachtend op een bus Zorg
Wie afhankelijk is van hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, kan door een verhuizing naar een andere gemeente in grote problemen komen. Aandacht hiervoor bij…

Lees meer

kind met zware beperkingen wordt gewassen Zorg
Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties n...

Lees verder

Iemand is aan het stofzuigen Zorg
Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hu...

Lees verder

hulpverleenster met meisje met ernstig meervoudige beperking in rolstoel buiten bij de dierenweide Zorg
Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp Zorg
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...

Lees verder

Jongen in rolstoel bij zijn bed_bij spiegel Zorg

Werkt de Wmo?

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform...

Lees verder

Illya Soffer in uitzending Reporter Radio Zorg
Minister Hugo de Jonge wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten spreekt liever ge...

Lees verder

vrouw die ramen aan het zemen is Zorg
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per m...

Lees verder

iemand die de ramen wast bij oudere Zorg
Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. H...

Lees verder

Man in rolstoel krijgt hulp van vrouw die aan het strijken is Zorg
Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. ...

Lees verder