Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...

Lees verder

Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van VWS publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnl...

Lees verder

Het ministerie van VWS kondigt aan dat vanaf maandag 18 januari de eerste 15.000 mensen in instellingen het vaccin krijgen. ‘Houd vast aan de strate...

Lees verder

Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners, belangenbehartigers, gehandicapten- of patiënte...

Lees verder

Maandag zijn met de tweede lockdown nieuwe, strengere coronamaatregelen afgekondigd. Het kabinet heeft laten weten dat zorg, ondersteuning en voorzien...

Lees verder

Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hul...

Lees verder

Veel gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Ondanks de wettelijke plicht die gemeenten he...

Lees verder

Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak v...

Lees verder

Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben. ...

Lees verder

Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning voor hun burgers. Als lokale belangenbehartiger of e...

Lees verder

Het ministerie van VWS biedt vandaag een landelijke covid-19-strategie aan voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze strategie vormt ee...

Lees verder

Zorgvisie besteedt in een interview met Ieder(in)-directeur Illya Soffer aandacht aan de gevolgen van de ‘anderhalve metersamenleving’ voor mensen...

Lees verder