De lange wachtlijsten voor huishoudelijk hulp leiden tot onhoudbare situaties, waarschuwt Cliëntenbelang Amsterdam in een manifest.

Lees meer

decoratief
Ik heb een Wmo-indicatie voor 4 uur huishoudelijk hulp per week. Nu heeft mijn gemeente laten weten dat ik een nieuw besluit krijg. Daarin staat allee...
illustratief: beeld van Den Haag, binnenhof
Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zic...
Al 42 jaar leidt Rina Arendse vanwege allerlei beperkingen een ‘liggend’ leven. Toch moet zij keer op keer bewijzen, dat ze recht op zorg heeft. G...
‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, ...
Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een...
Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een reeks voorstellen voor het verbeteren van de sit...
Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwijgbeding op te nemen in een zorgovereenkomst. De bedoeling van ...
Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet ve...
De inrichting en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet beter geregeld worden. ‘Steeds vaker zien wij nu dat gemeenten, al ...
decoratief
"Ik heb binnenkort een hoorzitting bij de gemeente over te weinig uren huishoudelijke hulp. Ik vind dat best lastig en zie er tegenop. Kan ik hierbij ...
Als lokale belangenbehartiger kun je je gemeente helpen bij het goed organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar hoe doe je dat? En wat moet je…

Lees meer