Update - Het ministerie van VWS en instellingen/zorgaanbieders (VGN) in de gehandicaptenzorg hebben een aangescherpte bezoekersregeling afgesproken. ...
Ouders van kinderen in instellingen in de gehandicaptenzorg maken zich zorgen omdat er niet of nauwelijks kan worden getest op corona. Deze zorg wordt...
Sinds donderdag geldt als preventiemaatregel een algemeen bezoekverbod voor instellingen in de ouderenzorg. Voor de gehandicaptenzorg zijn andere afsp...
De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekeni...
De Woonbond heeft eind januari het Plan voor de Volkshuisvesting gepresenteerd, gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood. De ov...
Patiënten- en cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, Alzheimer Nederland, het LSR en LOC denken dat de Wet zorg en dwang (Wzd) voor vooruitgang g...
Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Mo...
Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen - zoals een rolstoel of scootmobiel - voor veel mensen die in een instelling ...
In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en...
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...
Op donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Deze initiatieven z...
De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt…

Lees meer

  • 1
  • 2
  • 3(current)