In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en...
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...
Op donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Deze initiatieven z...
De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt…

Lees meer