Veel mensen met een beperking of chronische ziekte willen zich beter kunnen beschermen tegen een coronabesmetting. Een medisch mondmasker kan ze helpen. In een teleurstellend advies zegt het Outbreak Management Team (OMT) dat preventief gebruik van die medische mondkapjes ‘niet nodig is’. Eigenlijk is de boodschap dat mensen het zelf maar moeten zien te regelen en anders thuis moeten blijven.

Ieder(in) krijgt signalen van mensen met een beperking of chronische ziekte die al maandenlang in thuisisolatie zijn en niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Ze leven gescheiden van hun gezinnen of partners en ze laten zelfs de zorgverleners niet binnen, uit angst voor besmetting. Maandenlang heeft Ieder(in) aangedrongen bij het kabinet om deze mensen met een verhoogd gezondheidsrisico beter in staat te stellen zichzelf te beschermen. Inzet van medische mondmaskers zou daarbij een belangrijke stap kunnen zijn. Deze maskers helpen tegen besmetting van buitenaf.

‘Gebruikelijke maatregelen’

Het OMT stelt dat preventief gebruik niet nodig is voor deze groepen en beperkt de inzet van de mondmaskers tot de acute medische zorg of daar waar nauw contact is met corona-patienten. Mensen in risicogroepen moeten het doen met de ‘gebruikelijke maatregelen’: handenwassen, afstand houden en beperken van bezoek thuis.

Onder de maat

Dit OMT-advies is volgens Ieder(in) onder de maat. Het biedt te weinig perspectief aan de mensen die al maandenlang in isolement zitten en wel degelijk baat kunnen hebben bij het gebruik van medische mondmaskers. Eigenlijk is de boodschap van het OMT dat ze het zelf moeten proberen te regelen en anders maar beter thuis kunnen blijven.

Lichtpuntje

Het enige lichtpuntje in het advies van het OMT is dat zij geen bezwaar ziet om medische mondmaskers in individuele gevallen toch te gebruiken. Ze zijn dus niet ‘verboden’. Wel moeten mensen zich ervan bewust zijn dat gebruik van deze maskers geen vervanging is voor het advies om 1,5 meter afstand te houden of andere basismaatregelen die het risico op besmetting verkleinen.

Ieder(in) adviseert mensen die denken een verhoogd gezondheidsrisico te hebben, hierover in gesprek te gaan met hun arts of zorgverlener. Bespreek welke risico’s jij – met jouw conditie en ziekte of beperking – loopt en of gebruik van een medisch mondmasker jou kan helpen om weer deel te nemen aan de samenleving zoals ieder ander.

Bij sommige beperkingen of chronische ziekten is het gebruik van een medisch mondmasker niet mogelijk. Ook voor deze mensen zijn aanvullende, passende beschermingsmaatregelen nodig, bijvoorbeeld door de zorgverlener of met afgebakende, veiliger winkeltijden.

Puur medisch is niet genoeg

Wij zijn bezorgd over het gebrek aan prioriteit voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) is teleurgesteld over de manier waarop met zorgen en vragen van mensen met een beperking of chronische ziekte wordt omgegaan bij de directe adviseurs van het kabinet.

Steeds stuiten we een puur medische focus (infectiebestrijding) en het managen van schaarste aan beschermings- of testmateriaal. Bij richtlijnen, bij beschermingsmiddelen, bij het opstarten van zorg en ondersteuning.

Kabinet

Van het kabinet verwachten wij echter dat het breder kijkt naar deze vragen en ook de sociale en maatschappelijke problemen meenemen in de beantwoording van onze vraag hoe mensen met een verhoogd gezondheidsrisico zichzelf beter kunnen beschermen. Zoals met een medisch mondmasker. Thuis opsluiten totdat er een vaccin of geneesmiddel is, is geen optie.

Het OMT-advies is hieronder te vinden.

Actuele informatie over het gebruik van mondkapjes is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

Deel dit bericht

Meer nieuws over