“Ik was 100 procent afgekeurd, maar werk nu als adviseur bij het Erasmus MC.” Titus Radstake, projectleider van Samen Bouwen aan Participatie, maakt deze opmerking helemaal aan het eind van het gesprek dat we met hem hebben. Een beetje tegen zijn aard en voornemen in, want – zo benadrukt hij - het gaat niet om hem. Nee, het gaat hem om het voortbestaan van platform Samen Bouwen aan Participatie. Radstake zoekt een handvol patiëntenorganisaties die samen met hem het platform verder willen vormgeven. Radstake: “Als terugkeer naar werk voor jouw achterban belangrijk is, dan kom ik heel graag met je in gesprek.”
Titus Radstake.

Radstake is ervan overtuigd dat zijn eigen terugkeer naar werk gelukt is mede dankzij Mijn re-integratieplan.

Wat is Mijn re-integratieplan?

“Mijn re-integratieplan is een van de succesvolste tools van Samen Bouwen aan Participatie. Het is een gratis online leerprogramma dat zieke werknemers helpt meer grip te krijgen op hun re-integratie.

Je kunt lastige gesprekken voorbereiden en oefenen

Hulp bij re-integreren kun je natuurlijk ook krijgen bij het UWV en van je werkgever. Maar met Mijn re-integratieplan kun je zelf vanuit huis, terwijl je nog ziek bent, je re-integratie oppakken. Dus los van de organisaties die duidelijk andere belangen hebben dan jij. Met Mijn re-integratieplan kun je al in een vroeg stadium ontdekken wat je rechten en plichten zijn. Je kunt lastige gesprekken voorbereiden en zelfs oefenen.”

Meer over Mijn re-integratieplan

Naast projectleider van Samen Bouwen aan Participatie is Radstake ook voorzitter van de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Binnen Samen Bouwen aan Participatie ontwikkelde zijn vereniging de Terug-naar-werk-reis voor mensen met brandwonden en voor mensen die NWDI hebben opgelopen (NWDI is een bacteriële infectie in het onderhuids weefsel) .

Wat is een Terug-naar-werk-reis?

“Het beginpunt van je re-integratie is je ziek zijn, je diagnose. De eindstip is duurzame inzetbaarheid. Wat kom je in dat traject van ‘diagnose’ naar ‘duurzaam inzetbaar’ allemaal tegen? Op welke emotionele belemmeringen stuit je waardoor je er niet komt? En wat is de oplossing? Dat hebben wij gedetailleerd in kaart gebracht voor mensen met brandwonden. Wij hebben drie patiëntreizen gemaakt: voor iemand in loondienst, een zzp-er en een student.”

Je kunt uitzoeken welke aanpassingen en maatregelen je helpen om weer aan het werk te gaan

“Mensen met brandwonden en mensen die NWDI hebben opgelopen kampen vaak met pijn, schaamte, concentratieproblemen en vermoeidheid. Het is belangrijk om je emoties niet te onderdrukken, maar te ‘verteren’: erkennen dat je misschien bang of boos bent en dat durven te ervaren. Met Mijn re-integratieplan kun je leren wat er in een re-integratietraject van jou (en je werkgever) verwacht wordt. Je kunt uitzoeken wat de belangrijkste (emotionele) redenen zijn waarom je je werk niet (volledig) kan uitvoeren en welke aanpassingen of maatregelen je kunnen helpen om weer (meer) aan het werk te gaan en dat vol te houden. Ik denk dat het voor veel meer patiëntenverenigingen interessant is om een Terug-naar-werk-reis te maken.”

Meer over de Terug-naar-werk-reis
Terug-naar-werk-reis van de Vereniging van Mensen met Brandwonden

Samen Bouwen aan Participatie bestaat sinds 2016. Er zijn zelfmanagementtools ontwikkeld, er is een informatieve website, er is een actieve LinkedIn-groep. En het platform is inmiddels een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner voor wetenschappers en professionele ervaringsdeskundigen.

Wat heeft Samen Bouwen aan Participatie nodig om door te kunnen gaan?

“Duurzame samenwerking. En duurzame financiering. Samen Bouwen aan Participatie startte in 2016. Er ging toen 1,6 miljoen euro naar de patiëntenorganisaties. Patiëntenverenigingen konden met subsidievouchers inschrijven op projecten. Dertig organisaties besteedden hun vouchers aan het project Samen Bouwen aan Participatie. Daar hebben we de tools van ontwikkeld.”

We hebben inmiddels een warm netwerk van belanghebbende organisaties rondom de zieke werkzoekende

“Maar eind 2018 was het geld op! En dan vervliegt alles. Wij als brandwondenvereniging hebben toen gezegd: dat willen we niet! Het platform en de tools in de lucht houden, kost jaarlijkse 8.000 euro. We hebben hiervoor als vereniging subsidie aangevraagd, maar dat gaan we niet elk jaar doen. Als meer patiëntenverenigingen zich verbinden met Samen Bouwen aan Participatie, dan kunnen we de kosten eenvoudig samen dragen.”

“Maar naast duurzame financiering is vooral strategisch partnerschap rondom arbeidsparticipatie belangrijk. We hebben inmiddels een warm netwerk van belanghebbende organisaties rondom de zieke werk(zoek)ende, zoals inclusieve werkgevers, UWV, universiteiten en gemeentes. Denk met ons mee over re-integratie. Wat kunnen wij samen doen zodat wij rondom werk de juiste dingen doen met het platform en de tools die we nu hebben?”

Waarom mag wat jou betreft Samen Bouwen aan Participatie niet verloren gaan?

“In Samen Bouwen aan Participatie zit geen verdienmodel maar het heeft wel grote maatschappelijke waarde. Terugkeer naar werk is voor heel veel mensen die een diagnose krijgen enorm belangrijk. Als je een diagnose krijgt, ben je ‘onbewust onbekwaam patiënt’, maar uiteindelijk wil je weer ‘onbewust bekwaam mens’ zijn. Je wilt weer gewoon mooie dingen doen in je leven, wat dat dan ook is.

Het gaat niet alleen om weer zelf je geld verdienen, het gaat ook om zingeving

“Je moet zeker rekening houden met je aandoening, maar uiteindelijk ben je gewoon een mens. En terugkeren naar werk draait niet alleen om weer zelf je geld verdienen, het gaat ook om zingeving. De tools van Samen Bouwen aan Participatie helpen mensen om dit vorm te geven, om uit jezelf naar boven te halen wat je wil en kan. En dat ook aan mensen duidelijk te maken. Dat is de kracht van Samen Bouwen aan Participatie.”

Meer weten?

Denk je dat Samen Bouwen aan Participatie iets voor jouw patiëntenvereniging kan betekenen? Wil je meer weten over de tools? Of over wat je als vereniging kunt doen om het platform verder vorm te geven? Neem contact op met Titus Radstake, via contact@samenbouwenaanparticipatie.nl of bel 06-22976943.

Sluit aan bij het nieuwe subsidiekader
Als re-integratie voor jouw vereniging een belangrijk thema is, kun je hiervoor mogelijk extra subsidie aanvragen. Binnen het nieuwe subsidiekader kunnen patiëntenorganisaties vanaf 2024 rondom een thema aanvullende subsidiëring krijgen.

Samen Bouwen aan Participatie

Podcast 1000 Voorbeelden Tool Talk: Mijn re-integratieplan

Vereniging van Mensen met Brandwonden is lid van Ieder(in). Ook lid worden van Ieder(in)?

Deel dit bericht

Meer nieuws over