Van 26 tot en met 28 mei kwamen uit 26 verschillende landen belangenbehartigers van mensen met een beperking en ouderorganisaties bij elkaar voor het jaarlijks congres van Inclusion Europe in Lissabon: Europe in Action. Het centrale thema van dit jaar was Onderwijs en artikel 24 van het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

Ieder(in) was betrokken bij het samenstellen van het programma van dit congres. Ook vaardigde Ieder(in) ervaringsdeskundige Ellis Jongerius van de LFB af naar het congres. Ellis heeft aan de deelnemende landen laten zien wat het effect is, wanneer je geen inclusief onderwijs krijgt.

Film

Tijdens het congres is een film over Ellis vertoond. De film sprak zeer tot de verbeelding en was heel inspirerend, vooral omdat het voor Ellis tot een goed einde is gekomen.

Ellis werkt als trainer voor de LFB en zet haar ervaringsdeskundigheid in zodat andere mensen met een beperking beter voor zich zelf kunnen opkomen. Daarom gaf Ellis een workshop over het belang van peer support: door elkaar te steunen, stimuleer je elkaar tot grotere uitdagingen en krijg je een betere uitgangspositie om mee te kunnen doen in de samenleving.

Overeenkomsten

Behalve de bijdrage van Ellis waren er tal van andere sprekers die hun licht lieten schijnen over de invoering van inclusief onderwijs. Er is veel informatie gedeeld, goede voorbeelden getoond en discussies gevoerd.

Verrassend was dat er toch veel overeenkomsten zijn tussen landen als het gaat om de zoektocht om inclusief onderwijs ingevoerd te krijgen. Wel opmerkelijk is dat Nederland erg achterblijft als het gaat om inclusief onderwijs.

Conclusies

Na twee dagen maakten we de balans op, samengevat in zeven conclusies:

  1. We hebben een weg te gaan en zien de invoering van inclusief onderwijs als een proces.
  2. Iedereen doet mee: dus ook kinderen met ernstige beperkingen horen er bij op school.
  3. Ouders moeten in positie gebracht door kennisdeling, onderlinge netwerken te bouwen en bewustwording.
  4. De inzet van ervaringsdeskundigen is onontbeerlijk.
  5. Kinderen zonder beperking zijn bepalend voor het samen naar school gaan.
  6. De kwaliteit van het onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van elk kind, ieder op zijn niveau.
  7. Delen van goede voorbeelden en leren van wat er niet goed gaat.

Deel dit bericht

Meer nieuws over