De verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG is afgelopen. Tijd voor een terugblik. Welke uitspraken en verkiezingsbeloften hebben de politici gedaan?

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap moet volgens zes van de acht bezochte politici snel worden geratificeerd., Het helpt om iedereen bij de les te houden. zegt Jetta Klijnsma. Alleen CDA en VVD relativeren het belang van het verdrag. Tamara Venraay (VVD), De Grondwet geeft alle burgers al gelijke rechten.

Zorgpremie

Het probleem dat chronisch zieken en gehandicapten met een stapeling van kosten te maken hebben, wordt breed herkend. Van der Staaij (SGP) wil daarom een inkomensafhankelijk maximum voor eigen bijdragen. Leijten (SP), Voortman (GL) en Klijnsma (PvdA) spreken zich uit voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Leijten wil bovendien het eigen risico verlagen.

Over het PGB is Linda Voortman (GL) het meest uitgesproken. Het moet makkelijker worden om een PGB te krijgen. Bovendien wil Groen Links dat er ook een participatiebudget komt, dat levensbreed kan worden ingezet.

Vervoer dagbesteding

Tijdens de tour wordt ook gesproken over de bezuinigingen van de lentecoalitie op het vervoer naar de dagbesteding. Anja Haga vertelt dat de Christen Unie daar niet meer achter staat. En het interessante is dat ook Keijzer (CDA) en Voortman (GL) aangeven dat ze daar nog eens naar willen kijken. Dus hopelijk krijgt dit nog een positief vervolg.

Werk

Er is ook steeds meer draagvlak om werkgevers quota op te leggen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Groen Links, PvdA en SP zijn hiervoor. Leijten en Klijnsma spreken zich ook duidelijk uit tegen belonen onder het minimumloon.

Haga (CU) wijst trots op de 100 miljoen extra die de Christen Unie heeft gereserveerd voor begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. En Klijnsma wijst op, het rugzakje‚ voor werknemers met een arbeidshandicap, dat de PvdA wil invoeren., Met daarin geld voor begeleiding en aanpassingen en een subsidie op loon.

Gemeenten

Mona Keijzer (CDA), Tamara Venrooij (VVD) en Paul van Meenen (D66) vinden dat de overheid meer moet uitgaan van de eigen kracht van mensen. Van Meenen, De taak van de overheid is om obstakels weg te nemen die de persoonlijke ontwikkeling verhinderen.

Keijzer hamert erop dat veel dingen beter op gemeentelijk niveau geregeld kunnen worden in plaats van landelijk. Die mening deelt ze overigens met de meeste andere politici. Met andere woorden: de ontwikkeling dat veel taken naar de gemeenten gaan, zal nog wel even doorgaan.

Toegankelijkheid

Meerdere politici willen een snellere toegankelijkheid (dan 2030) van het openbaar vervoer, waaronder heel nadrukkelijk Tamara Venrooy van de VVD. Ook pleiten velen ervoor dat nieuwbouw nu eindelijk ‘standaard toegankelijk‚ wordt. Hoe dat bereikt moet worden, daarover is men minder duidelijk. Alleen Linda Voortman noemt de aanscherping van het bouwbesluit.

Overzicht van de websiteverslagen van alle acht bijeenkomsten

Deel dit bericht

Meer nieuws over