Onafhankelijke cli„Ôntondersteuning moet vanaf 1 januari gratis beschikbaar zijn  voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente. Voor veel gemeenten is dit een nieuwe vorm van dienstverlening. Met de digitale ‰Û÷Zelftest cliÌÇntondersteuning voor gemeenten‰Ûª kunt u eenvoudig en snel checken of uw gemeente dit goed heeft geregeld.

Gemeenten moeten volgens de Wmo 2015 onafhankelijke en levensbrede cliÌÇntondersteuning aanbieden (dus niet alleen voor zorg). Met de zelftest kunt u nagaan of uw gemeente aan deze verplichting voldoet.

De test is handig voor Wmo-raden, gehandicaptenplatforms en cliÌÇntenraden. Met de resultaten kunt u in gesprek gaan met uw gemeente over het belang van cliÌÇntenondersteuning voor uw achterban en mogelijke verbeterpunten. Nog mooier is het natuurlijk als u samen met de gemeente gaat testen of de cliÌÇntondersteuning aan de wettelijke eisen voldoet.

Opstellers
De zelftest is opgesteld door de VNG in samenwerking met Ieder(in), Landelijke CliÌÇntenraad, Landelijk Platform GGz, ouderenorganisatie CSO, Landelijk Platform CliÌÇntenraden MEE, Koepel Wmo-raden en VWS. De test is ontwikkeld op verzoek van de Tweede Kamer en het Ministerie van VWS.

Wie informatie wil over de cliÌÇntondersteuning in de nieuwe Wmo kan hieronder een factsheet downloaden

Deel dit bericht

Meer nieuws over