KansPlus, lidorganisatie van Ieder(in), organiseert op zaterdag 24 mei in Driebergen voor leden en niet-leden de themabijeenkomst, Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg in het kader van de Wmo 2015. De bijeenkomst is gratis voor leden van KansPlus en aangesloten cliëntenraden en familieverenigingen. Anderen betalen 10 euro.

Hoe kunnen we lokale samenwerking rond mensen met een verstandelijke beperking goed vormgeven? Op een manier die past in de tijdsgeest van de vermaatschappelijking van de zorg en de invoering van de Wmo nieuwe stijl.

Gastspreker

Femmianne Bredewold is uitgenodigd als gastspreker. Zij geeft een inleiding over zorgnetwerken en lokale samenwerking. Bredewold deed ondermeer onderzoek naar contacten tussen burgers met een verstandelijke beperking en burgers zonder beperkingen in de samenleving.

Keukentafelgesprekken

In het programma is veel ruimte voor de praktijk en het uitwisselen van ervaringen. Zo worden er keukentafelgesprekken gespeeld met ouders en belangenbehartigers (bestuurders) over de vraag hoe we netwerken om kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking kunnen verstevigen.

Aansluitend ALV KansPlus

Na het ochtendprogramma bestaat de mogelijkheid om tegen betaling aan te schuiven bij de lunch. Direct na de lunch start de Algemene Ledenvergaering van KansPlus.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over