Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
portemonnee met geld bij kassa betalen

Geldzaken

Veel mensen met een beperking hebben een aanzienlijk lager besteedbaar inkomen dan mensen zonder beperkingen. Zij hebben vaker een uitkering en hebben bovendien vaak te maken met meerkosten vanwege hun ziekte of beperking. Hun koopkracht staat vaak onder druk. Maar om te kunnen meedoen in de samenleving is voldoende inkomen noodzakelijk, bijvoorbeeld om te reizen, sporten, uitgaan of eens een cadeautje te kopen voor een jarige.

Koopkracht

Veel mensen met een beperking hebben door hun handicap of ziekte meer financiële zorgen dan mensen zonder beperking. Zij hebben minder vaak een baan, zijn vaker afhankelijk van een uitkering en werken vaker parttime. Een ziekte of een handicap brengt bovendien vaak extra kosten met zich mee, die niet altijd worden vergoed.

Artikel 28 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking en hun gezinnen recht hebben op een behoorlijke levensstandaard. De laatste jaren is de inkomenspositie van mensen met een beperking verslechterd ten opzichte van de rest van de bevolking. Ieder(in) vindt dit onacceptabel. Voor velen komt het meedoen aan de samenleving door geldgebrek in gevaar. Ieder(in) vindt daarom dat het tijd is voor een structurele verbetering van de inkomenspositie van mensen met een beperking.

Onderzoek

Ieder(in) laat jaarlijks met Prinsjesdag het Nibud onderzoek doen naar de koopkrachtontwikkeling   van mensen met een beperking. Met dit onderzoek laten wij zien wat de inkomensgevolgen zijn van nieuw beleid voor onze achterban. Bij de media en politiek is er altijd veel aandacht voor de uitkomsten.  Mede dankzij dit jaarlijkse onderzoek is de inkomenspositie van mensen met een beperking een belangrijk en steeds terugkerend thema geworden in het politieke debat.

Partners

Ieder(in) is lid van de Sociale Alliantie. Met de leden van deze alliantie - vakbonden, Raad van Kerken, Humanitas -  maken wij ons sterk voor het bestrijden van de armoede in Nederland en het tegengaan van steeds nieuwe bezuinigingsmaatregelen voor financieel kwetsbare mensen.

Sociale Alliantie

 

 

Laatste berichten