Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
portemonnee met geld bij kassa betalen

Geldzaken

Veel mensen met een beperking hebben een aanzienlijk lager besteedbaar inkomen dan mensen zonder beperkingen. Zij hebben vaker een uitkering en hebben bovendien vaak te maken met meerkosten vanwege hun ziekte of beperking. Hun koopkracht staat vaak onder druk. Maar om te kunnen meedoen in de samenleving is voldoende inkomen noodzakelijk, bijvoorbeeld om te reizen, sporten, uitgaan of eens een cadeautje te kopen voor een jarige.

Meerkosten

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Ieder(in) vindt dat deze meerkosten voor een belangrijk deel moeten worden gecompenseerd. Dit voorkomt dat mensen met een beperking op extra achterstand worden gezet door de extra kosten die ze maken.

Huidige stand van zaken
Er bestaan meerdere regelingen om meerkosten te compenseren. Een aantal regelingen wordt echter in 2014 afgeschaft. Zoals de algemene tegemoetkomingen uit de Wtcg, de korting op de eigen bijdrage voor intramurale zorg en de Compensatie eigen risico (CER). En vanaf 2015 verdwijnt ook de korting op de eigen bijdrage intramurale zorg.

Hiertegenover staat dat gemeenten extra geld krijgen om inkomensondersteuning te bieden aan mensen met een beperking. Gemeenten kunnen dat regelen via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Maar helaas is dat niet verplicht. Dus druk van plaatselijke belangenbehartigers kan nodig zijn om gemeenten over de brug te helpen.

Mede dankzij een uitgebreide lobby van Ieder(in), ondersteund door de Ango,  is de mogelijkheid om meerkosten af te trekken via de Belastingen blijven bestaan.

Informatie over de regelingen
Ieder(in) heeft een aparte site waar u alle informatie vindt over de compensatieregelingen en hoe u daar gebruik van kunt maken: Meerkosten.nl

Laatste berichten