Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
portemonnee met geld bij kassa betalen

Geldzaken

Veel mensen met een beperking hebben een aanzienlijk lager besteedbaar inkomen dan mensen zonder beperkingen. Zij hebben vaker een uitkering en hebben bovendien vaak te maken met meerkosten vanwege hun ziekte of beperking. Hun koopkracht staat vaak onder druk. Maar om te kunnen meedoen in de samenleving is voldoende inkomen noodzakelijk, bijvoorbeeld om te reizen, sporten, uitgaan of eens een cadeautje te kopen voor een jarige.

PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat mensen kunnen krijgen om zelf hun zorg te organiseren en te betalen. Met een PGB kan men alle vormen van zorg inkopen: langdurige zorg, Wmo-ondersteuning en in bepaald situaties ook zorg die via de zorgverzekeringswet wordt vergoed. Het PGB is altijd lager dan het bedrag dat besteed wordt voor zorg in natura (zorg die zorgaanbieders geven).

Wat vindt Ieder(in)
Ieder(in) vindt het PGB per uitstek een prachtig instrument waarmee mensen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid behouden. Regie in eigen hand. Ieder(in) vindt het belangrijk dat het PGB een volwassen en volwaardige plek krijgt binnen de zorg. Op dit moment is het PGB nog een subsidieregeling en niet wettelijk verankerd in de AWBZ en Zorgvezekeringswet. In de Wmo is dat wel het geval.

Ieder(in) vindt dat we gebruik moeten maken van de positieve ervaringen van gemeenten en PGB-houders. Deze ervaringen moeten vastgelegd, geƫvalueerd en bekend gemaakt worden. Zij zijn het dragend vermogen voor een duurzame toekomst van het PGB.

Ieder(in) vindt ook dat we alert moeten zijn voor misbruik bij aanbieders die het PGB opdringen aan hun cliƫnten. We moeten alert zijn op malafide bemiddelingsbureaus. Mensen die kiezen voor zorg in natura moeten beschermd worden tegen opdringerige bemiddelaars.

Ieder(in) vindt dat bij de verdere ontwikkeling van de Zorgverzekeringswet het PGB nader moet worden uitgewerkt, zodanig dat het past in de systematiek van de zorgverzekeringswet. Functionele en functiegerichte aanspraken op zorg zouden samen moeten gaan met een aangepaste vormgeving van het PGB.

Ieder(in) wil dat er ook een PGB beschikbaar kan komen om de zorg in ziekenhuizen te bekostigen.

De gebruikers van het PGB zijn eigenaar van het PGB, dat moet zo blijven.

Wat doet Ieder(in)
Ieder(in) pleit ervoor dat het PGB ook in de nieuwe zorgverzekeringswet en in de nieuwe wet langdurige zorg wordt opgenomen volgens het Wmo-model: de vrije keuze voor een PGB dat qua hoogte marktconform is. Ieder(in) zet dit punt in bij de lopende discussies over de toekomst van de langdurige zorg.

Ieder(in) heeft samen met de CSO met alle zorgverzekeraars afgesproken dat in het plan van aanpak integrale hulpmiddelenzorg (overeenkomst met alle zorgverzekeraars) gezocht wordt naar een nieuwe invulling van het PGB.