Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Twee jongetjes

Onderwijs en Jeugd

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Laatste berichten

Jongetje met autisme met hoofdtelefoon op kijkt uit een raam
10 nov 2019

Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen: in plaats van begeleiding, logeeropvang of respijtzorg, worden aan gezinnen opvoedcursussen aangeboden. Ondertussen raken gezinnen met een kind met een levenslange beperking overbelast en ontwricht.

Twee handen omhoog met bord Make a difference
09 okt 2019

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en heb je een beperking of chronische ziekte én denk je weleens na over de toekomst? Dan hebben we een interessante training voor je. Hoe ziet Nederland er in 2040 uit voor jongeren met een beperking of chronische ziekte? En wat is jouw aandeel daarin? Doe mee aan de 'Impact Training' van Ieder(in) en de Nationale Jeugdraad (NJR) op 29 oktober in Amersfoort.

Samen met

Op het onderwerp Onderwijs werkt Ieder(in) onder andere samen met ouderorganisatie Balans

Passend onderwijs

Download het bestand De stem van de ouders

pdf / 2019-02-07

Download het bestand De stem van de ouders

word / 2019-02-07

Download het bestand Brief passend onderwijs

word / 2018-07-10

Download het bestand Bijlage leerlingvervoer

word / 2018-07-10

Download het bestand Brief passend onderwijs

pdf / 2018-07-06

Download het bestand Bijlage leerlingvervoer

pdf / 2018-07-06

Download het bestand Position Paper

word / 2017-02-09

Download het bestand Brief voor gemeente

word / 2014-11-24

Download het bestand Brief aan schoolbesturen

pdf / 2014-04-01

Jeugd

Download het bestand Brief aan de Tweede Kamer

word / 2017-06-07

Download het bestand Bijlage inbreng AO Jeugd

pdf / 2015-09-02