Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Twee jongetjes

Onderwijs en Jeugd

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Laatste berichten

jongen met astma
09 okt 2017

Kinderen met een chronische ziekte zoals diabetes, epilepsie, astma of migraine gaan over het algemeen naar het regulier onderwijs. Wat hebben deze leerlingen nodig om zorgeloos naar school te kunnen gaan?

meisje met verstandelijke beperking in rolstoel buiten
02 okt 2017

Heeft uw kind thuis persoonlijke verzorging nodig of moet u die nog aanvragen? Per 1 januari 2018 gaat er in de vergoeding van deze zorg iets veranderen. De verandering geldt niet voor iedereen. Wat verandert er?

Samen met

Op het onderwerp Onderwijs werkt Ieder(in) onder andere samen met ouderorganisatie Balans

Passend onderwijs

Download het bestand Position Paper

word / 2017-02-09

Download het bestand Brief voor gemeente

word / 2014-11-24

Download het bestand Brief aan schoolbesturen

pdf / 2014-04-01

Jeugd

Download het bestand Brief aan de Tweede Kamer

word / 2017-06-07

Download het bestand Bijlage inbreng AO Jeugd

pdf / 2015-09-02