Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Twee jongetjes

Onderwijs en Jeugd

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Jeugd

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Eerder waren de gemeente, provincie en het rijk samen verantwoordelijk hiervoor. Deze ‘transitie’ van de Jeugdwet moet zorgen voor meer samenhang tussen de onderwerpen die voor kinderen en jongeren van belang zijn, zoals zorg, onderwijs, werk, meedoen en welzijn.
In januari 2017 is de evaluatie Jeugdwet uitgekomen. Ieder(in) heeft hierbij geconstateerd dat de uitvoering van de Jeugdwet flink tekort schiet voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. 

Zwartboek
Om zichtbaar te maken dat de jeugdwet onvoldoende passend is voor jongeren met een chronische aandoening of beperking, heeft Ieder(in) een oproep gedaan naar ervaringen. Samen met Bosk, Per Saldo, Lotje&Co, Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans bundelde Ieder(in) tientallen meldingen in een Zwartboek: Ouders aan het woord (pdf), word-versie.  Uit de meldingen komt een ronduit schrijnend beeld naar voren van gezinnen die de zorg voor hun kinderen niet of maar heel moeizaam geregeld krijgen. De Jeugdwet werkt niet goed voor deze gezinnen. De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise. 

Ook melden ouders tegenwerking en onwil als zij zorg of ondersteuning willen aanvragen. ‘Om passende zorg te kunnen krijgen moeten we een eindeloze strijd voeren met de gemeente en met instanties. Ik ben moegestreden’, meldt een van de ouders.

Monitor transitie jeugd
De Monitor transitie Jeugd heeft tot en met 2017 jaarlijks een rapportage uitgebracht. Ook hieruit blijkt dat het nieuwe jeugdstelsel niet goed genoeg werkt. Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels

Verbeter zorg voor jeugd met een beperking
Ieder(in) houdt nauwlettend in de gaten waar het misloopt bij (de uitvoering) van de Jeugdwet. Ook daar waar het gaat om zorg voor de jeugd uit andere wetten of regelingen. We wijzen de Tweede Kamer, ministers en andere bestuurders op noodzakelijke veranderingen of verbeteringen.

Bekijk de berichten hiernaast voor het laatste nieuws rondom de Jeugdwet.

Laatste berichten