Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Twee jongetjes

Onderwijs en Jeugd

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Passend onderwijs

In 2012 is de Wet Passend Onderwijs aangenomen. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op speciale scholen.

Met ingang van het schooljaar  2014-2015 wordt passend onderwijs ingevoerd. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.  De regering hanteert het beleid: gewoon waar het kan en speciaal waar het moet.

Op dit moment kunnen leerlingen, die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, gebruik maken van leerling gebonden financiering, ook wel  ‘het rugzakje’ genoemd. Of zij gaan naar een school voor speciaal onderwijs.

Ieder(in) vindt dat elk kind recht heeft op onderwijs. Onderwijs vormt de basis voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten  en ieder doet dat op zijn of haar niveau. Op die manier kunnen kinderen later mee doen in de samenleving. Daarom mogen kinderen met beperkingen niet uitgesloten worden van onderwijs.

De invoering van passend onderwijs brengt de uitvoering van het VN-verdrag een stap dichterbij. In het VN-Verdrag wordt uitgegaan van het recht op onderwijs voor personen met een handicap. Om dit recht te waarborgen, zodat ieder zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen naar school kan, waarborgt de overheid een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren (artikel 24).

Laatste berichten