Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Twee jongetjes

Onderwijs en Jeugd

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Zorg op school

Heeft uw kind zorg nodig op school, bijvoorbeeld verpleging, verzorging of begeleiding? Dan is het verstandig om dat op tijd en goed voorbereid te regelen. Veel ouders lopen namelijk aan tegen tijdrovende en ingewikkelde procedures. Op deze pagina leest u waar u informatie kunt vinden en waar u terecht kunt als u er niet uitkomt.

Onder welke wet valt uw kind?
Zorg of ondersteuning op school wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Elke wet kent zijn eigen procedures en betrokken partijen. Voor u met de school in gesprek gaat, is het belangrijk om te weten onder welke wet de zorg voor uw kind valt.

Basisinformatie
In het stroomschema zorg op school vindt u een uitleg over welke zorg of ondersteuning onder welke wet valt en over waar u moet zijn voor indicatie of verwijzing. Deze informatie komt van pas bij het beantwoorden van de vraag onder welke wet uw kind valt.

Specifieke informatie
Wanneer u niet weet onder welke wet uw kind valt, kunt u contact opnemen met Het Juiste Loket. Dit is een meldpunt voor mensen die vastlopen in de vraag welke instantie voor hun zorg of ondersteuning verantwordelijk is. U kunt contact opnemen via de website van het Juiste Loket.

In gesprek met de school
De procedure om de zorg of ondersteuning voor uw kind met de school te regelen, verschilt van school tot school en van situatie tot situatie. Vast onderdeel is een gesprek op school, vaak met andere betrokkenen erbij (bijvoorbeeld iemand van het wijkteam of van de gemeente). Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek en goed opkomt voor uw belangen en de belangen van uw kind.

Basisinformatie
In de stroomschema’s zorgplicht vindt u voor elk schooltype apart informatie over de uitvoering van de zorgplicht van een school.

In de handreiking onderwijs en zorg vindt u aanvullende informatie over hoe de procedure over het algemeen verloopt en waar u aan moet denken als u in gesprek gaat met de school. Dit kan in uw gemeente of op de school van uw kind iets anders zijn.

Een paar tips
- Hou er rekening mee dat de procedure om zorg aan te vragen maanden kan duren en niet gelijk hoeft te lopen met de termijnen van een aanmeldprocedure bij een school. Zet uw aanvraag dus op tijd in gang.
- Bereid u goed voor door de zorgbehoefte van uw kind zowel op school als thuis van tevoren zorgvuldig in kaart te brengen. De informatie in de handreiking onderwijs en zorg kan u daarbij helpen.
- Als u al zorg heeft voor uw kind, neem dan de beschikking mee en het document waarin precies beschreven staat welk zorg of ondersteuning is toegekend.
- Neem een onderwijszorgconsulent mee naar het gesprek. Zo iemand is gespecialiseerd in de materie en kan u met kennis en advies ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website Onderwijsconsulenten.
- Let er tijdens het gesprek op dat de school een reëel aantal uren claimt voor de zorg op school. Vraag welk deel van de zorg uit het onderwijsbudget betaald wordt en welk deel uit uw beschikking moet komen.
- Teken niets tijdens het gesprek op school, maar neem wat daar op papier wordt gezet mee naar huis en laat de mogelijkheden en onmogelijkheden eerst goed op u inwerken. Heeft u nog vragen, zorg er dan voor dat die eerst worden beantwoord door de school of door een onderwijszorgconsulent. 

Als u er niet uitkomt

Het Juiste Loket
De medewerkers van Het Juiste Loket kunnen een bemiddelende rol spelen bij problemen rond het regelen van zorg op school, bijvoorbeeld wanneer instanties naar elkaar blijven wijzen bij de vraag wie voor de zorg of ondersteuning verantwoordelijk is. U kunt contact opnemen via de website van het Juiste Loket.

Het Nationale Zorgnummer
Bij het Nationale Zorgnummer kunt u melding maken van problemen rond zorg, ondersteuning en participatie. De medewerkers kunnen u helpen met informatie en verzamelen alle signalen om op te komen voor uw belangen. U kunt het Nationale Zorgnummer bereiken via telefoonnummer 0900-2356780 of via de website.

Website Passend Onderwijs
Op de website Passend Onderwijs van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u belangrijke informatie over tal van regelingen die met passend onderwijs te maken hebben. Bijvoorbeeld over wat de zorgplicht van een school inhoudt, welke regels er gelden voor onderwijszorgarrangementen en allerlei brochures.