Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Overstekende mensen

Recht en Inclusie

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen.
 

Laatste berichten

meisje met begeleider buiten
20 jun 2019

Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken, ondanks grote bezwaren van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. ’Dat betekent een ernstige aantasting van de rechtspositie’, reageren Ieder(in), Per Saldo, Patiëntenfederatie, LOC en ANBO

Twee lachende meisjes
18 jun 2019

Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. Dit onderzoek besteedt aandacht aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Voor veel leerlingen met een beperking of chronische aandoening is er nog steeds geen passende onderwijsplek. Dat kan beter, vindt Ieder(in), als de Onderwijsinspectie een toetsende rol krijgt.

Samen met

Op het onderwerp Recht en Inclusie werkt Ieder(in) onder andere samen met de Coalitie voor Inclusie

VN-verdrag

Download het bestand Achtergrondartikel

word / 2018-02-28

Download het bestand Oproep VNG

word / 2018-02-28

Download het bestand Bijlage 1a

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Bijlage 1b

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Bijlage 2a

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Bijlage 2b

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Verslag Ja zeggen Ja doen

word / 2015-03-10

Download het bestand Brief aan informateurs

pdf / 2012-09-28

Download het bestand Gids Nederland Agenda 22

pdf / 2009-12-01

Lokale inclusie