Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Overstekende mensen

Recht en Inclusie

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen.
 

Laatste berichten

Mensen die over straat lopen
18 apr 2017

Eind maart heeft staatssecretaris Van Rijn het Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte gepresenteerd. In het plan staat wat de Rijksoverheid, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties de komende jaren gaan doen om Nederland toegankelijk te maken.

12 apr 2017

Vijf mei vindt de vierde Independent Living Day (de Europese dag voor zelfstandig leven) plaats. Inwoners van ruim twintig Europese landen laten online zien hoe zij met een beperking zelfstandig (willen) leven. Maak een foto en post die 5 mei op social media met hashtag #mijnleven.

Samen met

Op het onderwerp Recht en Inclusie werkt Ieder(in) onder andere samen met de Coalitie voor Inclusie

VN-verdrag

Download het bestand Bijlage 1a

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Bijlage 1b

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Bijlage 2a

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Bijlage 2b

pdf / 2015-07-02

Download het bestand Verslag Ja zeggen Ja doen

word / 2015-03-10

Download het bestand Brief aan informateurs

pdf / 2012-09-28

Download het bestand Gids Nederland Agenda 22

pdf / 2009-12-01