Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Overstekende mensen

Recht en Inclusie

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen.
 

Gelijke behandeling

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat alle mensen in Nederland gelijke rechten en gelijke kansen hebben. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Mensen met een beperking ondervinden nog te vaak dat zij worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als zij een gebouw niet binnen kunnen komen, als zij een baan niet krijgen vanwege hun handicap, als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Invoering van het VN-verdrag in Nederland is daarom uiterst belangrijk. Maar ook de Wet gelijke behandeling is een belangrijk juridisch wapen om ongelijke behandeling te bestrijden. 

Wet gelijke behanderling
Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Op grond van die wet mogen mensen met een beperking niet meer gediscrimineerd worden op het gebied van arbeid en beroepsopleiding. Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie.

Bij werving en selectie is discriminatie op grond van handicap of ziekte verboden. Werkplekken moeten aangepast. Bij beroepsopleidingen moeten studenten met een beperking dezelfde mogelijkheden krijgen als hun niet gehandicapte studiegenoten.

In 2009 is de WGBH/CZ uitgebreid op de terreinen wonen en basis- en voortgezet onderwijs. En sinds 2001 geldt de wet ook voor het openbaar vervoer.

Collge voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt mogelijke gevallen van discriminatie van mensen met een beperking en eventuele overtredingen van de wet.