Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Overstekende mensen

Recht en Inclusie

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen.
 

VN-verdrag

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de een regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). In Nederland is dit gelukkig bijna zover.    

2016 
In januari heeft de Tweede Kamer vóór de Goedkeuringswet en de Uitvoeringswet gestemd. Deze wetten zijn nodig om de ratificatie mogelijk te maken. In april heeft de Eerste Kamer ook ‘ja’ gezegd tegen deze wetten. Nu moeten er alleen nog enkele formele stappen worden gezet. Het verdrag zal naar verwachting in de zomer in werking treden. 

Zo snel mogelijk
Ieder(in) juicht het toe dat de Nederlandse regering na zoveel jaren wachten eindelijk doorzet met de ratificatie. Ieder(in) wil dat de regering de uitvoering (implementatie) van het verdrag nu voortvarend ter hand neemt. Zodat Nederland stevige stappen zet op weg naar een inclusieve samenleving.  

 

Laatste berichten