Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
man in rolstoel in bibliotheek

Toegankelijkheid

Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.

Laatste berichten

Mensen op straat in Amsterdam waaronder iemand met een scootmobiel
20 jun 2019

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente?

Ambulancemotor
13 jun 2019

Minister Grappenhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dat is heel goed nieuws. Tijdens de aanslag in Utrecht bleek de crisiscommunicatie ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. Sindsdien lobbyt Ieder(in) voor de inzet van een gebarentolk.

Samen met

Op het onderwerp Toegankelijkheid werkt Ieder(in) onder andere samen met PBT consult bv en AllesToegankelijk

Toegankelijke informatie

Download het bestand Brief inzet gebarentolk

pdf / 2019-03-28

Download het bestand Brief inzet gebarentolk

word / 2019-03-28

Betalingsverkeer

Vervoer algemeen

Download het bestand Shared Spaces 2.0

word / 2018-12-18

Download het bestand Shared Spaces 2.0

pdf / 2018-12-18

Download het bestand Brief Ieder(in)

pdf / 2014-03-13

Download het bestand Brief LOCOV

pdf / 2014-03-13

Download het bestand Brief TK OV-Chip

pdf / 2014-01-23

Download het bestand Verzoek CG-Raad aan NS

pdf / 2011-12-07