Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
man in rolstoel in bibliotheek

Toegankelijkheid

Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.

Gebouwen en omgeving

Het is voor Ieder(in) een uitgemaakte zaak dat woningen, publieke gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Deze toegankelijkheid is nog lang niet goed geregeld in Nederland. Het Bouwbesluit bevat toegankelijkheidsregels, maar die zijn nog onvoldoende. En handhaving van het Bouwbesluit door gemeenten vindt onvoldoende plaats.

Handboek en ITS-symbool
Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking.

Het ITS-symbool is in 1971 in Nederland ingevoerd. Ieder(in) is eigenaar van het symbool. De ITS-keuringen worden uitgevoerd door het PBTconsult bv.

Politieke lobby
Ieder(in) dringt er bij de politiek op aan dat toegankelijkheidsregels in het Bouwbesluit worden aangescherpt. Minister Blok heeft hier onlangs (juni 2014) toezeggingen voor gedaan. Daarnaast willen we dat toegankelijkheidsregels ook worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Maatschappelijke overleggen
Ieder(in) neemt deel aan verschillende maatschappelijke overleggen waar het belang van toegankelijkheid belangrijk is. Ieder(in) heeft contact met onder meer architecten en bouwkundigen (in de Juridische Technische  Bouwcommissie), ontwikkelaars van normen en richtlijnen (NEN en CROW) en in de woningbouw (Stichting Kwaliteit Woonkeurmerk).

Ondernemers
Ieder(in) is een partner van MKB Toegankelijk. In MKB Toegankelijk werken ondernemers en mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten. 
 

 

Laatste berichten