Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
man in rolstoel in bibliotheek

Toegankelijkheid

Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.

Toegankelijke informatie

Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen die slecht zien of om andere redenen problemen hebben met lezen.

Internet
Internet is tegenwoordig een belangrijke, zo niet de belangrijkste, bron van informatie. Maar niet alleen voor het vinden van informatie is internet onmisbaar geworden. Steeds meer zaken regelen mensen via internet: geld overmaken, een reis boeken, artikelen kopen; we doen het vrijwel allemaal via internet.

Veel websites zijn echter onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij het ontwerp en de bouw van een website moet rekening gehouden worden met mensen met beperkingen. 

Voor het bouwen van toegankelijke website heeft het World Web Consortium (W3C) richtlijnen opgesteld. In Nederland bekend als Drempels weg en Drempels vrij. Ondanks deze richtlijnen zijn nog veel website ontoegankelijk, ook websites van gemeenten en provincies. 

Eenvoudige taal
Toegankelijke teksten zijn geschreven in eenvoudige taal. 


Meer weten
AllesToegankelijK: één op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen. Wilt u ook deze klanten bereiken? 

Accessibility: Wat is webtoegankelijkheid? 

Laatste berichten