Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
man in rolstoel in bibliotheek

Toegankelijkheid

Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.

Vervoer algemeen

Belemmeringen in het huidige vervoerssysteem worden verholpen. Nieuwe ontwikkelingen zoals nieuw materieel, nieuwe typen vervoersbewijzen, dienstregelingen e.d. worden vooraf afgestemd met en getoetst op toegankelijkheid voor alle groepen reizigers met een beperking. Daar waar de aard van de beperking het onmogelijk maakt voor iemand om te (leren) reizen met het openbaar vervoer kan hij of zij gebruik maken van doelgroepenvervoer (collectief of individueel).

Afspraken over toegankelijk vervoer
Voor alle soorten vervoer geldt dat er voor een deel op landelijk niveau afspraken over worden gemaakt, en voor een deel op lokaal/regionaal niveau. De overheid wil het openbaar vervoer voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Maar daarvoor zijn aanpassingen noodzakelijk. De meeste aanpassingen zullen rond 2030 klaar zijn, maar al het (trein)materiaal is pas in 2040 vervangen. En ook dan zal nooit iedereen het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Daarom blijft het doelgroepenvervoer belangrijk. Maar net zoals het momenteel gaat met zorg en ondersteuning, komen ook op het gebied van vervoer steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Vervoer vraagt dus ook aandacht en inzet van lokale en regionale belangenbehartigers.

Wat doet Ieder(in) en wat kunt u zelf doen
Als het gaat om landelijk afspraken dan zorgt Ieder(in) dat het perspectief van mensen met een beperking hierin wordt meegenomen. Als het gaat om lokale afspraken probeert Ieder(in) haar lokale belangenbehartigers in hun kracht te zetten om invloed uit te kunnen oefenen. Hoe wij dat doen en hoe u hieraan lokaal kunt bijdragen kunt u onder andere lezen in onze handreiking ‘vervoer in goede banen’

Openbaar vervoer 
Onder openbaar vervoer verstaan we vervoer volgens een vaste dienstregeling van halte naar halte per trein, bus, tram, metro of pont. Hier kan iedereen zonder speciale voorwaarden gebruik van maken. De overheid sluit hiervoor contracten af met openbaarvervoerbedrijven.

Doelgroepenvervoer 
Doelgroepenvervoer is vervoer op afroep van deur tot deur per taxi of taxibusje. Dit is voor specifieke groepen mensen die door een beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties die doelgroepenvervoer inzetten, sluiten hiervoor aparte contracten af met vervoeraanbieders. Hierin zijn de ritprijs, beschikbaarheid en soms ook rijtijden en routes van tevoren vastgelegd. Mensen die van dit vervoer gebruik willen maken, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden: ze moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze niet in staat zijn om 100 meter zelfstandig te lopen. Meestal moeten reizigers een eigen bijdrage betalen, soms betaalt de overheid of de zorgverzekeraar alles.

Contractvervoer of Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
Dit betreft alle vervoer op afroep van deur tot deur per taxi of taxibusje in opdracht van (meestal) de overheid of zorgverzekeraars. Doelgroepenvervoer is altijd contractvervoer, maar onder contractvervoer valt ook de Regiotaxi, die vooral in dunbevolkte gebieden fungeert als openbaar vervoer.

 

Laatste berichten