Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Metaalbewerkt

Werk

Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijk participeren. Een baan levert inkomen op. Werk - betaald of onbetaald - of een zinvolle dagbesteding kan betekenis geven aan het leven. Mensen met een beperking hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Het is hard nodig dat die zoveel mogelijk wordt weggewerkt.

Laatste berichten

Jongen aan het werk in de garage
26 jan 2017

Jongeren met een beperking vinden moeilijker een baan dan jongeren zonder beperking. Vaak stuiten deze jongeren al tijdens hun opleiding op dit probleem: ook het vinden en volgen van een stage blijkt vaak lastig. Ieder(in) zoekt jongeren die hierover kunnen meepraten.

Chef kijkt over schouder van werknemer in garage
09 jan 2017

Vanaf 1 januari kan beschut werk rechtstreeks worden aangevraagd bij het UWV. Voorheen ging dat alleen via de gemeente.

Samen met

Ieder(in) werkt op het onderwerp 'werk' onder meer samen met de NPCF en Landelijke Platform GGz. Die samenwerking vindt vooral plaats binnen het Programma PG Werkt Samen.

Participatiewet

Download het bestand Brief aan Eerste Kamer

pdf / 2015-02-17

Download het bestand Brief aan Tweede Kamer

pdf / 2015-02-17

Download het bestand Brief voor gemeente

word / 2014-11-24