Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Metaalbewerkt

Werk

Werk is voor veel mensen een sleutel tot maatschappelijk participeren. Een baan levert inkomen op. Werk - betaald of onbetaald - of een zinvolle dagbesteding kan betekenis geven aan het leven. Mensen met een beperking hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Het is hard nodig dat die zoveel mogelijk wordt weggewerkt.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De bijstand, sociale werkvoorziening en de nieuwe Wajong zijn onderdeel van deze nieuwe regeling. De Participatiewet moet ertoe leiden dat veel meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan in reguliere banen. Om dit te bereiken zijn er met werkgevers afspraken gemaakt over jaarlijkse baangaranties.

De Participatiewet geeft gemeenten een centrale rol. Werknemers en werkgevers moeten bij gemeenten aankloppen voor de noodzakelijke  instrumenten en voorzieningen. De Wajong is voortaan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Minpunten
Ieder(in) vindt het goed dat de Participatiewet ook werkgevers op hun verantwoordelijkheid aanspreekt middels de baangaranties. Maar op veel andere punten dreigt de wet slecht uit te pakken. Het is bijvoorbeeld helemaal niet duidelijk welke arbeidsgehandicapten in aanmerking komen voor voorzieningen. Zonder die voorzieningen neemt de kans sterk af dat iemand een arbeidsplek krijgt aangeboden. Ook komt lang niet elke arbeidsgehandicapte in aanmerking voor de baangaranties.

Verder heeft de Participatiewet ook negatieve inkomensgevolgen. Zo krijgen arbeidsgehandicapten die bij hun ouders wonen of bij een werkende partner een hele lage of helemaal geen uitkering meer. Daar komt nog bij dat het voor gemeenten financieel weinig interessant is om deze mensen aan het werk te helpen.

Aanpassingen nodig
Ieder(in) vindt dat de Participatiewet moet worden aangepast. Alle mensen met een arbeidshandicap moeten in aanmerking komen voor baangaranties en ondersteuning. Alleen dan krijgt iedereen met een arbeidshandicap een eerlijke kans op een baan en hebben werkgevers voldoende mensen om uit te kiezen.

Meer informatie
In de rechter kolom vindt u onze berichten over de Participatiewet. Verder vindt u in de kennisbank Werk een onderdeel Participatiewet. De kennisbank Werk vindt u onderaan de startpagina Werk
 

Laatste berichten