Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

23 dec 2013

Samen met

Ieder(in) werkt op het onderwerp 'werk' onder meer samen met de NPCF en Landelijke Platform GGz. Die samenwerking vindt vooral plaats binnen het Programma PG Werkt Samen.

PG Werkt Samen
Het Programma PG Werkt Samen loopt van 2013 t/m 2015. Het programma richt zich op het borgen van het cliëntenperspectief in de ontwikkeling van de ‘zorg’ en ‘kwaliteit van leven’ voor cliënten. Het versterken en verduidelijken van de stem van de cliënt wordt gecombineerd met het verdiepen en structureren van de samenwerking tussen de koepels en de borging van de resultaten. 

Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Versterking infrastructuur: vragen en klachten op een effectieve manier behandelen. (NPCF)
  2. Bevorderen ‘kwaliteit van de zorg’ en ‘kwaliteit van leven’ o.a. door agendering van richtlijnen en zorgstandaarden. (LPGGz)
  3. Bevorderen maatschappelijke participatie: wonen en arbeidsparticipatie (Ieder(in)).

Programmalijn 3 - arbeidsparticipatie
Quirijn van Woerdekom (Ieder(in)) is coördinator van programmalijn 3. Joris Barendrecht (Ieder(in)), Margriet Paalvast, (LPGGz) en Dini ZEggelaar (Stichting Support Stotteren) zijn als medewerkers betrokken. 

Stand van zaken medio 2014
Na een periode van onderzoek en uitvragen van achterban via een werkgroep is er een train-de-trainer opgezet. Deze wordt momenteel uitgevoerd. Zie hiervoor ook www.pgwerktsamen.nl

Binnen de training leiden we belangbehartigers en trainers op het gebied van arbeidsparticipatie op. Die lokaal en regionaal actief kunnen worden. Een van de instrumenten die we ze hiervoor aanreiken is de monitor. Hiermee wordt een digitale functionaliteit geboden om inzicht te krijgen in de gegevens van de gemeente en/of arbeidsmarktregio op het gebied van Sociale zekerheid en arbeidsparticipatie.  

Op de website van PG Werkt Samen bouwen we een bestand op met informatie over de participatiewet, belangen behartigen en zelf regie.  

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij d.zeggelaar@iederin.nl

 

Terug naar Thema Werk