Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
man met down syndroom hangt was op

Wonen

Zelf kunnen kiezen waar,met wie en hoe je woont. Dat is voor iedereen belangrijk. Sterker nog, dat is een fundamenteel recht.

Laatste berichten

Mensen met een handicap
30 mrt 2017

Zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen? Is de ondersteuning bij het wonen goed geregeld? Is er aandacht voor veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid? Cruciale vragen voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen.

28 feb 2017

Een groot aantal maatschappelijke organisaties roept de politiek vandaag op om te stoppen met de verhuurderheffing. Deze belastingvorm die sociale verhuurders aan het Rijk moeten betalen, loopt inmiddels op tot 2 miljard euro. Hierdoor groeit het tekort aan betaalbare en geschikte huurwoningen.

Samen met

Op het onderwerp Wonen werkt Ieder(in) samen met PG Werkt Samen

Toegankelijke woningen

Download het bestand Repareer het bouwbesluit

pdf / 2016-12-20

Download het bestand Repareer het bouwbesluit

pdf / 2016-12-20

Download het bestand Rapport Onder de pannen?

pdf / 2014-02-13

Download het bestand Rapport Onder de pannen?

word / 2014-02-13