Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
hulp bij aankleden

Zorg en ondersteuning

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten aanspraak kunnen maken op alle vormen van zorg die ze nodig hebben. Ook wanneer die zorg intensief en langdurig is. Mensen moeten die zorg overal kunnen krijgen: thuis, op het werk of op school.

Zorgverzekering en gemeentepolis

Iedereen moet verzekerd zijn van goede zorg. Noodzakelijke zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De zorgverzekeringswet speelt hierin een cruciale rol.

Breed basispakket 
Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Hierdoor is de zorg uit het basispakket voor iedereen toegankelijk.

Ieder(in) is voor een breed basispakket. Een breed basispakket voorkomt risicoselectie en is de beste manier om voor mensen die op zorg aangewezen zijn de noodzakelijke zorg te regelen. Ieder(in) hamert daarom op behoud van noodzakelijke zorg in het basispakket.

Het basispakket wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Ieder(in) is aanspreekpunt voor het Zorginstituut (ZIN, voorheen College van Zorgverzekeraars) als het gaat om pakket-consultatie. https://www.cvz.nl/pakket/consultatieagendas . Adviezen over wijzigingen in het pakket stellen wij op in nauwe samenspraak met onze leden.

Om het basispakket betaalbaar te houden is het belangrijk om gepast gebruik te stimuleren, zichtbaar te maken wat goede noodzakelijke zorg is en verspilling en fraude aan te pakken.

Aanvullend verzekeren
De afgelopen jaren is het voor ouderen en mensen met een beperking moeilijker geworden om een aanvullende verzekering af te sluiten. Ieder(in) vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Ieder(in) vindt dat het voor chronisch zieken en mensen met een beperking mogelijk moet blijven zich aanvullend te verzekeren.

Pgb
Ieder(in) heeft er altijd voor gepleit dat ook binnen de Zvw een Pgb of een persoonsvolgende financiering  beschikbaar moet zijn. Zorgverzekeraars zijn hier onlangs (maart 2014) mee akkoord gegaan. Ieder(in) is hier blij mee. Een Pgb vergroot de mogelijkheden voor eigen regie.

Betaalbaarheid van zorg
Ieder(in) vindt dat de totale kosten die mensen uit moeten geven aan zorg, gerelateerd moet zijn aan het beschikbaar inkomen. Via de zorgtoeslag kan de premie voor mensen met lage inkomens betaalbaar blijven. Ieder(in) vindt een jaarlijkse verhoging van het eigen risico en het wegvallen van de compensatie voor zorgkosten onwenselijk. Wij zijn voor een maximum aan eigen betalingen en eigen bijdragen. Alleen op deze manier kan stapeling worden voorkomen.

Kwaliteit en ervaringsdeskundigheid
Ieder(in) vindt dat het gesprek met overheid en verzekeraars over beter organiseren van zorg en het beheersen van kosten met en vanuit de ervaringsdeskundigheid van mensen gevoerd moet worden. Binnen het programma PG werkt samen wordt in samenspraak met het kwaliteitsintituut gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. Ieder(in) neemt deel aan PG werkt samen. De agenda hiervoor stellen wij in nauwe samenspraak met onze op.

Zorgverzekeraar kiezen
Mensen moeten op basis van goede informatie een afweging kunnen maken voor een zorgverzekereraar, een daarmee voor passende zorg en ondersteuning. Om goed te kunnen kiezen moet er duidelijke informatie zijn over de kwaliteit van zorg. Het betrekken van de ervaringen van mensen en patiëntenorganisaties is hierbij essentieel. Ook moet er meer inzicht komen in de kwaliteit van de zorg die een verzekeraar inkoopt. Ieder(in) publiceert jaarlijks in november tips waar je op moet letten bij het kiezen van een verzekeraar.

Verzekeren algemeen
Berichten en achtergrondinformatie over verzekeren in het algemeen (overlijdensrisico- en levensverzekering, arbeidsverzekeringen, toelating etc ) vindt u onder het thema Geldzaken


Meer over Zorgverzekering
Ieder(in) - Documentenbank Zorgverzekering
(zie onderaan pagina)
Ieder(in) - Handige links (u gaat naar Hulp en advies)


Gemeentepolis
De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. De gemeentelijke zorgverzekering (gemeentepolis) is een verzekering op maat, die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. De verzekering is voor hen betaalbaar, omdat de gemeente meebetaalt aan de premie.

Voordelen van de gemeentelijke zorgverzekering
Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan voor mensen met hoge zorgkosten door hun handicap of ziekte interessant zijn, omdat vaak een uitgebreide dekking van zorgkosten wordt geboden. In veel gevallen is er ook een compensatie van de eigen bijdrage Wmo en een vergoeding van het eigen risico in de zorgverzekeringswet.

De inhoud, vergoedingen en premie van de gemeentelijke zorgverzekering verschillen per gemeente en per aangeboden zorgverzekering. Mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon komen doorgaans in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering. In meer dan 150 gemeentes wordt uitgegaan van een grens van 120% of hoger.

Factsheet en stappenplan voor lokale belangenbehartigers
Speciaal voor lokale belangenbehartigers zijn een factsheet en stappenplan ontwikkeld, waarmee zij het gesprek met gemeenten aan kunnen gaan over de gemeentelijke zorgverzekering. Dit is belangrijk omdat veel mensen met een beperking en chronisch zieken niet afweten van deze verzekering en omdat nog niet alle gemeenten zo’n verzekering aanbieden. De factsheet en het stappenplan zijn opgenomen in één informatieblad en treft u hieronder aan.

In de factsheet is informatie opgenomen over de mate waarin in gemeenten gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke zorgverzekering. En per verzekeraar is aangegeven voor welke varianten mensen gekozen hebben. En de factsheet laat zien dat goede bijdrage vanuit de gemeente wenselijk is om de zorgverzekering toegankelijk te maken. Tenslotte komt het belang van effectieve communicatie vanuit de gemeente aan bod. In het stappenplan wordt aan de hand van drie heldere stappen beschreven hoe lokale belangbehartigers het gesprek met hun gemeente kunnen aangaan over de gemeentelijke zorgverzekering.

Meer infomatie
Informatieblad en stappenplan gemeentelijke zorgverzekering (2017)
Informatieblad en stappenplan gemeentelijke zorgverzekering (2016)
Informatieblad en stappenplan gemeentelijke zorgverzekering (2015)
www.gezondverzekerd.nl
www.bsenf.nl/gemeentepolis
Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging


 

Laatste berichten