Er is goed nieuws voor mensen met een laag ZZP die in de eigen woning zorg ontvangen vanuit een instelling. Zij kunnen dit zogenaamde Volledig pakket thuis (VPT) gewoon thuis blijven ontvangen. Ze hoeven niet te kiezen voor opname in een zorginstelling of voor het krijgen van zorg via de gemeente (Wmo). Dit heeft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer laten weten.

Door de nieuwe regelingen in de zorgsector dreigden deze mensen hun huidige zorg kwijt te raken. Cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), trokken hierover een aantal keer aan de bel. Van Rijn heeft in overleg met cliëntenorganisaties nu dus besloten dat deze vorm van zorg overeind kan blijven. De praktische uitvoering en juridische onderbouwing moet hij nog verder bespreken. Maar zorgkantoren kunnen de betrokken zorgaanbieders en cliënten al gaan inlichten over de oplossing.

Het gaat om 1500 tot 2000 ouderen en mensen met een beperking, waaronder veel mensen in een aanleunwoning. Deze oplossing geldt

niet

voor mensen die een pgb hebben.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over