Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor hen is thuisonderwijs vaak geen optie. Vandaag kwam het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met extra maatregelen voor leerlingen die door de corona-crisis thuisonderwijs krijgen. Ieder(in) vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de groep kwetsbare leerlingen met een beperking en heeft de minister om oplossingen gevraagd.

In gesprek

Ieder(in) is tijdens de coronacrisis veel in gesprek met de ministeries, gemeenten en het RIVM. We vragen specifiek aandacht voor leerlingen met beperkingen in het onderwijs. In een brief legt minister Slob uit welke aanvullende maatregelen worden getroffen.

Leren op afstand

Voor leerlingen in het regulier onderwijs worden allerlei aanpassingen getroffen, zodat zij op afstand kunnen leren. Dat vraagt van ouders, leerlingen en leerkrachten veel flexibiliteit.

Gezinnen met kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, hebben te maken met andere en grotere uitdagingen. Hun kinderen kunnen niet zonder een vast dagritme met een herkenbare structuur. Het is een enorme opgave voor ouders om hun kinderen thuis op te vangen en dan ook nog onderwijs te geven. Ieder(in) heeft bij de minister om specifieke maatregelen gevraagd, zodat leerlingen zoveel als mogelijk in hun ritme blijven en de druk op ouders niet onnodig wordt verhoogd.

Leerlingen in een kwetsbare positie

In de brief van de minister wordt aandacht besteed aan leerlingen in een kwetsbare positie. Maar onder deze noemer worden tal van groepen bedoeld zoals kinderen in opvangcentra voor asielzoekers en kinderen die zich in een niet veilige thuissituatie bevinden.

Ondanks dat de problematiek van kinderen en jongeren met een (ernstige) beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis niet specifiek in de brief wordt uitgewerkt, heeft het Ministerie van OCW uitdrukkelijk aan Ieder(in) bevestigd dat de aansporing in de Kamerbrief om tot passende oplossingen te komen, zeker ook voor deze groep leerlingen met een beperking is bedoeld.

Extra maatregelen

De minister erkent dat voor leerlingen met psychische klachten of gedragsproblematiek onderwijs thuis niet goed mogelijk is. Van scholen en gemeenten wordt gevraagd onderwijs in een schoolse setting te creëren. De gemeente is hierbij aan zet om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moet worden. Samen met de scholen moeten er oplossingen gevonden worden.

Lokale afspraken

De minister wil ook dat lokaal afspraken worden gemaakt met het speciaal onderwijs om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die specifieke zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat onveilige situaties in de thuissituatie moeten worden voorkomen en dat steeds gekeken wordt welke zorg nodig is.

Download hieronder de Kamerbrief.

Deel dit bericht

Meer nieuws over