De aanpassing van het besluit toegankelijkheid OV wordt op veel tafels besproken. Ieder(in) heeft samen met de Oogvereniging, Wij Staan Op!, Coalitie voor Inclusie, Treinen Met Toiletten en de Toiletalliantie 10 concrete punten opgesteld waarop het besluit in ieder geval verbeterd moet worden. De NGO rapportage VN-verdrag Handicap heeft ons laten zien dat er in het openbaar vervoer nog grote slagen moeten worden gemaakt voor de toegankelijkheid. Mensen met een beperking komen nog te vaak niet mee. Deze lijst vormt de basis van onze input aan het ministerie, de vervoerders en de politiek.

Tien concrete punten voor aanpassing

  1. Monitor het besluit door vervoerders jaarlijks te laten rapporteren over hoe zij aan het besluit voldoen. Dit zorgt voor een actueel beeld van de toegankelijkheid bij alle partijen.
  2. Zorg dat de Rijksoverheid het besluit kan handhaven en daarmee haar (stelsel)verantwoordelijkheid neemt.
  3. Borg dat ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers geconsulteerd worden bij aanbestedingen in het OV en bij de periodieke rapportageverplichting uit punt 1.
  4. Borg dat alle huidige en toekomstige vormen van openbaar vervoer, aanvullend openbaar vervoer en vervangend openbaar vervoer moeten voldoen aan het besluit toegankelijkheid openbaar vervoer.
  5. Creëer duidelijkheid over welke hulpmiddelen (specificaties) meegenomen mogen worden in welke voertuigen.
  6. Borg dat reisassistentie op het spoor ten alle tijden voor iedereen beschikbaar is. Dus ook bij een gelijkvloerse instap en ook begeleiding door het station heen voor mensen met een visuele beperking.
  7. Borg een maximale aanmeldtijd voor reisassistentie van maximaal 1 uur voor alle treinvervoerders in het land.
  8. Neem de verplichting op dat er in elke trein een toegankelijk toilet aanwezig is.
  9. Neem in het besluit een verplichting op om de beschikbaarheid en continuïteit van voorzieningen waar mensen afhankelijk van zijn in het OV te borgen. Neem ook op dat een vervoerder alternatieven moet regelen als een voorziening lange tijd niet beschikbaar is (alternatief vervoer).
  10. Neem een inspanningsverplichting op dat vervoerders bij groot onderhoud of revisie van materieel en infrastructuur alles wat mogelijk is doen om hun infrastructuur en materieel te laten voldoen aan het dan geldende besluit toegankelijkheid openbaar vervoer.

Eind 2020, uiterlijk begin 2021 moet er wat Ieder(in) betreft een concreter besluit toegankelijkheid liggen dat in lijn is met het VN-verdrag Handicap. Toegankelijk openbaar vervoer maakt dat iedereen gewoon mee kan doen in onze samenleving en mensen niet afhankelijk zijn van speciale voorzieningen, zoals doelgroepenvervoer.

Deel dit bericht