Vanaf 3 november 2011 wordt de strippenkaart in heel Nederland afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet iedereen met de OV-chipkaart reizen. Een studie toont aan dat de OV-chipkaart onbruikbaar is voor veel mensen met beperkingen. Het Kamerlid Slob (ChristenUnie) wil een tijdelijke regeling voor mensen met beperkingen. Ook wil hij dat de Tweede Kamer de uitkomsten van de studie krijgt.

Minister Schultz heeft op 13 oktober 2011 toegezegd de uitkomsten van de studie aan de Kamer te sturen. Slob wil daarnaast voor 3 november duidelijkheid over een tijdelijke regeling voor mensen met beperkingen. De CG-Raad, ouderenbonden en reizigersorganisatie Rover hebben per brief gevraagd om zowel de tijdelijke regeling als om toezending van de studie aan de Kamer.

Onbruikbare OV-chipkaart

De studie is tot stand gekomen door samenwerking tussen CG-Raad, Viziris, vervoerders en Trans Link Systems (TLS). De CG-Raad heeft ook het platform VG (mensen met verstandelijke beperkingen) hierin vertegenwoordigd.
De studie geeft in objectieve bewoordingen weer wat er mis is met de OV-chipkaart en wat er moet veranderen. De OV-chipkaart is absoluut onbruikbaar voor velen. Blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden, mensen met autisme en mensen met geheugenproblemen kunnen slecht uit de voeten met de apparatuur van de OV-chipkaart. Vervoerders en overheden wilden de uitkomsten van de studie vertrouwelijk houden. Nu de Kamer om openbaarheid ervan heeft gevraagd is dit niet langer het geval.

Rapport ChristenUnie

Een recent rapport van de ChristenUnie maakt ook melding van de onbruikbaarheid van de OV-chipkaart voor bepaalde groepen gebruikers. Zowel de ChristenUnie als het CDA (Kamerlid Haverkamp) hebben veel eerder een motie ingediend die pleit voor een tijdelijke regeling voor reizigers met beperkingen.

Lees studie OV-Chipkaart en mensen met beperkingen

Rapport CU (pagina’s 21-23 en pagina’s 27 en 28)

Lees de tekst van de motie Haverkamp/Slob

Downloads:

123_2011-10-Brief-consumentenorganisaties-OV-chipkaart-1.pdf – PDF (285 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over