Donderdag 10 december sluit de inbreng op het verslag voor de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19. Deze wet is een aanvulling op maatregelen die de Kamer in oktober al heeft aangekondigd. Met deze aanvulling is er een pakket aan maatregelen beschikbaar dat er voor moet zorgen dat geen stemmen verloren gaan. Er komen meer stemlokalen, stemlokalen gaan al twee dagen voor de verkiezingsdatum open, het aantal machtigingen wordt uitgebreid naar 3 en briefstemmen voor mensen vanaf 70 jaar wordt mogelijk.

Toegankelijk en begrijpelijk

Een van de taken van stembureauleden is het geven van ondersteuning en informatie aan mensen die komen stemmen. Bij stemmen per machtiging of briefstemmen vervalt deze ondersteunende rol. Hiervoor in de plaats moet dus voor iedereen toegankelijke informatie in begrijpelijk taalgebruik (digitaal) beschikbaar worden gesteld. Ook de informatie omtrent de verkiezingen op de gemeentewebsites moet toegankelijk en begrijpelijk zijn. Mensen met een cognitieve beperking geven ook aan dat de verschillende mogelijkheden van het machtigingsproces, maar ook de volgordelijkheid van de gezondheidscheck, ingewikkeld zijn.

In een brief aan de Kamer vraagt Ieder(in) daarom extra aandacht voor de volgende onderwerpen

  • Zet stevig in op het toegankelijk en begrijpelijk uitleggen van de complexiteit van het stemproces voor iedereen met een hoog gezondheidsrisico.
  • Bied mensen met een beperking op maat toegesneden informatie over de werkwijze van het stemmen en stel daar ook een informatiepunt voor open.
  • Blijf de mogelijkheid onderzoeken om briefstemmen ook voor mensen jonger dan 70 jaar met een hoog gezondheidsrisico mogelijk te maken.
  • Geef extra aandacht aan toegankelijkheid en begrijpelijk taalgebruik zodat zoveel mogelijk mensen van hun stemrecht gebruik kunnen maken.

Ieder(in) blijft zich hiermee inzetten om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor haar achterban en zo min mogelijk stemmen verloren te laten gaan (zie ook onze eerdere berichtgeving hierover).

Deel dit bericht