Ieder(in) heeft onlangs twee praktische handreikingen voor belangenbehartigers gepubliceerd. Ze bevatten aandachtspunten en tips voor effectieve belangenbehartiging en inspraak.

Effectieve belangenbehartiging

Lokale belangenbehartiging was altijd al belangrijk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Door de overheveling van veel landelijke taken naar gemeenten is het beïnvloeden van lokaal beleid alleen maar belangrijker geworden.

De handreiking ‘stappenplan voor effectieve belangenbehartiging‚ schetst stap voor stap hoe u het gemeentebeleid effectief kunt beïnvloeden. Wat wilt u bereiken? Hoe komt u tot haalbare doelen op de korte en lange termijn? Hoe creëert u de grootste kans op resultaat? Bij wie moet u zijn?

Ook komen effectieve methoden voor belangenbehartiging aan bod: van inspraak tot protest

Inspraak en medezeggenschap

Inspraak en medezeggenschap zijn sinds de decentralisaties anders geregeld. In de handreiking , Inspraak in het sociale domein verandert‚ ziet u per beleidsterrein de laatste stand van zaken. Wat staat er in de wet? Welke oplossingen kiezen gemeenten?

De decentralisatiewetten zijn overigens niet altijd even duidelijk over hoe mensen met een beperking in hun gemeente kunnen meepraten over beleid dat hen aangaat. Gemeenten kunnen ook veel zelf bepalen.

U leest in deze handreiking hoe u kunt participeren in beleidsontwikkeling. Per beleidsterrein wordt de inspraak en medezeggenschap geschetst zoals die al-dan-niet formeel geregeld is. Daarna leest u welke ontwikkelingen bij gemeenten gaande zijn. En vervolgens krijgt u advies hoe u daar als belangenbehartiger goed op kunt inspelen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over