Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke partijen of ervaren drempels in de toegankelijkheid. Om politieke partijen te helpen dit beter te doen hebben ProDemos, Stichting Lezen en Schrijven en Ieder(in) in opdracht van het ministerie BZK een handreiking ontwikkeld met tips en voorbeelden. Door hier bij politieke partijen en gemeenten aandacht voor te vragen willen wij dat verschillende groepen kiezers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 minder drempels ervaren en makkelijker kunnen stemmen.
De uitreiking van de handreiking Politiek voor iedereen, op vrijdag 5 november in het stadhuis te Utrecht. Op de foto van links naar rechts: Marieke Vellinga (Stichting Lezen en schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in)), Melvin (Taalambassadeur van Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur en griffier in Utrecht) die de handreiking in ontvangst heeft genomen.

Tijdens de landelijke Griffiedag op vrijdag 5 november overhandigden Marijke Hempenius van Ieder(in), Marieke Vellinga van Stichting Lezen en Schrijven en Taalambassadeur Melvin van Stichting ABC de handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ aan raadsadviseur Mieke Tiwon van de gemeente Utrecht. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen deze handreiking.

Betrek ervaringsdeskundigen

De handreiking geeft handige tips aan politieke partijen over hoe je een toegankelijk en begrijpelijk debat of partijbijeenkomst organiseert en hoe je zorgt dat alle mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen. Een belangrijke tip is ervaringsdeskundigen te vragen om mee te denken. Zij kunnen zelf het beste vertellen wat zij nodig hebben. Steeds meer politieke partijen werken samen met ervaringsdeskundigen om de toegankelijkheid en begrijpelijkheid te verbeteren.

Duidelijke taal als voorwaarde voor meedoen

Begrijpelijke informatie is nodig om je goed voor te bereiden op het stemmen en te bepalen op wie je wilt stemmen. In Nederland leven 2,5  miljoen mensen die laaggeletterd, analfabeet, anderstalig zijn of een cognitieve beperking hebben. Een groot deel van deze groep heeft moeite met het lezen en begrijpen. Voor hen is het belangrijk dat teksten in eenvoudige taal geschreven worden. Met korte zinnen. En zonder moeilijke woorden. Een politiek debat of een partijbijeenkomst is voor hen toegankelijker als de taal duidelijk en begrijpelijk is.

“Het kunnen meedoen aan politiek is een mensenrecht. Voor 1 op 4 Nederlanders gaat dit nu niet vanzelf. Het is belangrijk dat lokale politieke partijen zich hiervan bewust zijn en er actief voor gaan zorgen dat alle mensen bij hun partij welkom zijn en kunnen meedoen. Het start bij een verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal en gaat ook over het organiseren van toegankelijke politieke bijeenkomsten. Zowel in zaaltjes als online moeten bijeenkomsten en debatten zo georganiseerd worden dat het toegankelijk is voor iedereen.” Zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).

Toegankelijkheid

Als politieke partijen ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot hun verkiezingsprogramma’s, debatten en bijeenkomsten, kan ook echt iedereen zelfstandig en volwaardig meedoen. Voor de 1,5 miljoen mensen met een fysieke beperking gaat dit vaak over het echt toegankelijk maken van een ruimte en bereikbaar maken van een locatie en het zorgen voor passende voorzieningen. Voor de ruim 1 miljoen mensen in Nederland die blind, slechtziend of kleurenblind zijn gaat het over de inrichting van de ruimte en het toegankelijk maken van teksten, presentaties en plaatjes. Voor de 1,3 miljoen doven of slechthorenden kan je bijvoorbeeld denken aan een ringleiding, een tolk Nederlandse gebarentaal of de ondertiteling van een bijeenkomst.

Volgens Lisa Hinderks, die slechthorend geboren is en later doof werd, is het belangrijk dat politieke partijen en gemeenten het voortouw nemen in het toegankelijk maken van politiek. “Zorg bijvoorbeeld dat er partijprogramma’s in begrijpelijke taal zijn of dat bij verkiezingsbijeenkomsten ook een gebarentolk aanwezig is. Veel politieke zaken hebben direct invloed op je leven, dus het is het heel belangrijk dat je weet welke partijen goed bij jou passen. Pas dan kun je gelijkwaardig, net als ieder ander jouw politiek stemrecht uitoefenen.”

Actieplan Toegankelijk Stemmen

De Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ is één van de 11 acties in het Actieplan Toegankelijk Stemmen van het ministerie van BZK. Dit actieplan heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen.

De Handreiking Politiek voor iedereen! is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Prodemos, Stichting Lezen en Schrijven en Ieder(in), in opdracht van BZK.

Themapagina Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wat kun je als belangenbehartiger doen rond de gemeenteraadsverkiezingen? Wanneer kom je in actie? En hoe pak je het aan? Op onze themapagina Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vind je nuttige informatie en houden we je op de hoogte van activiteiten waar je aan mee kunt doen.

Bekijk hier de themapagina Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Deel dit bericht