Het ingewikkelde stelsel van zorgwetten (Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet) belemmert goede en tijdige toegang tot intensieve kindzorg.

Ouders kunnen maar zeer moeizaam of zelfs niet hun weg kunnen vinden als ze die zorg goed geregeld willen krijgen. Kinderen met een intensieve zorgvraag en hun ouders raken uit zicht bij de discussies over wetten, de afbakening tussen wetten en de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Die discussies worden te vaak over het hoofd van de kinderen en hun ouders uitgevochten.

Verzorging

In een brief aan de Kamerleden doen we een oproep om de toegang tot de intensieve kindzorg eenduidiger te regelen. Daarbij gaat het onder meer over het vereenvoudigen en verbeteren van de toegang tot persoonlijke verzorging voor kinderen die van intensieve zorg afhankelijk zijn en dit b.v. niet via de Wet langdurige zorg krijgen. Voor deze groep kinderen moet er één loket komen waar de ouders zowel verzorging, verpleging als begeleiding kunnen regelen.

Langdurige zorg

Daarnaast moeten kinderen die levenslang en levensbreed intensieve hulp nodig hebben, goede toegang krijgen tot hulp en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg. Door te strenge criteria dreigt een grote groep kinderen met ernstige verstandelijke en/of meervoudige lichamelijke beperkingen buiten de boot te vallen. De staatssecretaris moet voor deze groep zo snel komen met een goede toegangsregeling tot de Wet langdurige zorg.

In de brief hieronder vindt u deze oproep.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Downloads:

1071_16-232_Brief_Iederin_IKZ_AO_6-12.pdf – PDF (219 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over