Uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de toegang en verwijzing naar jeugdhulp niet goed verloopt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen. Bij de Monitor Transitie Jeugd komen bijna dagelijks schrijnende verhalen binnen van ouders die niet tijdig adequate hulp krijgen voor hun kind. Gezinnen komen hierdoor onder grote druk te staan, omdat niet met ouders en kinderen wordt meegedacht. Uit de verhalen lezen we juist dat ouders iedere keer tegen nieuwe obstakels aanlopen die door de gemeente of wijkteam worden opgeworpen. Ouders zitten met de handen in het haar.

Van trage afhandeling tot lange wachtlijst

De Monitor Transitie Jeugd krijgt verhalen van ouders binnen, waaruit blijkt dat lokaal de informatie over toegang tot de jeugdhulp vaak ontbreekt of onvoldoende is. Wanneer mensen wel de juiste toegang vinden om hun zorgvraag te uiten, is het voor hen onduidelijk op welke manier hier opvolging aan wordt gegeven en duurt het soms langer dan de toegestane termijn (8 weken) voordat er een beschikking wordt afgegeven.
Als de beschikking er eenmaal is, is de kans groot dat ouders geconfronteerd worden met lange wachtlijsten oplopend tot soms wel een half jaar tot een jaar voor gespecialiseerde zorg. In de tv-uitzending Nieuwsuur van 13 maart jl. is verslag gedaan van de lange wachtlijsten voor kinderen met onder meer een ernstige eetstoornis, angststoornis en ernstige depressie gepaard met suïcidale gedachten/neigingen. Ook in de Radio 1-uitzending Reporter van zondag 28 juni jl. werd een oproep gedaan om heel snel de wachtlijsten terug te dringen.

 

Aanbevelingen: verhoog deskundigheid wijkteams en maak gebruik van expertise van anderen

Om mensen met een zorgvraag adequaat te kunnen helpen, is het essentieel dat er voldoende deskundigheid aanwezig is bij het gemeenteloket, de wijkteams, de Centra voor Jeugd en Gezin. Op dit moment bestaan de meeste wijkteams uit generalisten en is er vaak gebrek aan expertise op specifieke terreinen. Wijkteams zouden actief de expertise van andere professionals moeten kunnen inroepen. Dit gebeurt nu niet, blijkt uit het aantal meldingen: andere professionals worden soms door het wijkteam buiten spel gezet.

Een greep uit de meldingen:

‚ Huisarts geeft ouders een doorverwijzing voor uitbreiding van de zorg bij psychiater waar het kind reeds in behandeling is. Wijkteam medewerker gemeente is het hier niet mee eens en draait doorverwijzing terug. Ouder geeft aan dat de situatie niet meer vol te houden is thuis. Er wordt niet naar de zorgvraag van de ouder geluisterd en er wordt niet naar het advies van de huisarts en psychiater geluisterd.,

‚ Er is geen contract met de ggz-instelling in de gemeente. Pas over een half jaar is er een plekje beschikbaar in de ggz-instelling waar de gemeente wel een contract mee heeft. Ondertussen gaat het steeds slechter met de jongen. Hij is zeer depressief en heeft suïcidale gedachten.

‚ De zorg loopt af en er is een herindicatie nodig. Deze vraag om een herindicatie ligt al 8 weken bij de gemeente. De ambtenaar van de gemeente vertelde dat ze niet wist hoe dit alles moest en zou het uitzoeken. Ze zou binnen 8 weken met een antwoord komen, maar tot op heden hebben we nog niks gehoord. We krijgen haar niet aan de telefoon en mailtjes blijven onbeantwoord.

Ieder kwartaal rapportage

De Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal een rapportage uit. De Monitor Transitie Jeugd bestaande uit het Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz brengt haar volgende rapportage uit in oktober 2015. Tot eind 2016 zal de Monitor Transitie Jeugd kwartaalrapportages uitbrengen. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.

Meldingen kunnen worden gedaan via: www.monitortransitiejeugd.nl

Hieronder kunt u de rapportage downloaden.

762_rapportage_Monitor_jeugd__juni_2015.pdf – PDF (400 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over