“De rechten van mensen met een beperking staan onder druk door ontoegankelijk openbaar vervoer (OV).” Dat is de conclusie van de jaarlijkse monitor van het College voor de Rechten van de Mens. De monitor onderzoekt elk jaar hoe het gaat met de de naleving van het VN-verdrag handicap op een specifiek thema. Dit jaar was dit ‘Reizen in het dagelijks leven: toegang tot vervoer en mobiliteit’. Mensen met een beperking moeten, net als ieder ander, toegang hebben tot vervoer. Het College roept de overheid op om te werken aan betere toegang tot openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Zodat de mobiliteit van mensen met een beperking verbetert, in lijn met het VN-verdrag handicap.
decoratief.

Mobiliteit heeft een grote invloed op het dagelijkse leven

Het rapport maakt duidelijk dat toegankelijk vervoer enorm belangrijk is om je leven zelfstandig te kunnen leiden. Toegankelijk vervoer is voor veel mensen een voorwaarde om onderwijs te kunnen volgen of naar het werk te gaan. Ervaringsverhalen laten zien dat mensen door de ontoegankelijkheid van het OV studievertraging hebben opgelopen of niet de studie van hun keuze konden doen. Anderen moesten een betaalde baan afwijzen omdat ze niet op het werk konden komen met het OV. Daarnaast heeft ontoegankelijk OV ook een groot effect op het sociale leven van mensen, van het bezoeken van familie en vrienden tot aan het bezoeken van feestjes of het op vakantie gaan. Kortom, door ontoegankelijk OV en doelgroepenvervoer staan ook andere mensenrechten onder druk.  

Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

Het rapport geeft ook aandacht aan het bestuursakkoord toegankelijkheid OV 2022-2032. Ieder(in) en andere partners vanuit de lobby hebben een groot aandeel gehad in het maken van het akkoord. Ook zijn we nauw betrokken bij het monitoren van de uitvoering van het akkoord. Het College waardeert deze goede stap maar heeft ook aanbevelingen voor de uitvoering. Wij nemen deze aanbevelingen uiteraard mee in ons werk voor de uitvoering van het bestuursakkoord. 

College moet ook aandacht hebben voor andere vormen van mobiliteit

Als Ieder(in) begrijpen we dat het College een keuze heeft moeten maken binnen het brede domein van mobiliteit. Toch roepen we op om ook onderzoek te doen naar woon/werkverkeer en leerlingenvervoer. En ook naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Want mobiliteit gaat ook over lopen, rollen, fietsen, je weg kunnen vinden. En daar is nog veel te verbeteren. 

Rapporten verplicht leesvoer voor belangenbehartigers

Op het gebied van doelgroepenvervoer heeft het College eerder dit jaar al een onderzoek gepubliceerd. Daar schreven wij ook een bericht over: Knelpunten in doelgroepenvervoer: recht op mobiliteit in gevaar – Iederin

Beide rapporten tonen aan dat er nog veel winst te behalen is en dat het VN-verdrag echt niet vrijblijvend is. Het geeft belangenbehartigers belangrijke inzichten in: 

  • Welke verplichtingen gemeenten, Rijksoverheid en vervoerders hebben in toegankelijke mobiliteit.
  • Wat de grootste knelpunten en ontwikkelingen zijn. 
  • Hoe begrippen zoals redelijkheid en betaalbaarheid (proportionaliteit) uitgelegd moeten worden als het gaat om toegankelijk vervoer.
  • Dat zelfstandig reizen voor mensen met een beperking nog steeds een grote uitdaging is. Zeker als je een ketenreis moet maken met verschillende vervoersmiddelen. Dit wordt levendig gemaakt door goede ervaringsverhalen.

Lees de volledige monitor van het College voor de Rechten van de Mens (pdf)

Lees de monitor in eenvoudige taal (pdf)

Deel dit bericht