De coronamaatregelen van het afgelopen jaar hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk ontspanning is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voor mensen met een beperking zijn recreatieactiviteiten echter niet altijd goed toegankelijk. Daarom roept de community ‘ToegankelijkDagjeUit’ de Tweede Kamer op om een actieplan te maken voor inclusieve recreatie.

Community ‘ToegankelijkDagjeUit’

In 2020 hebben ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangen- en brancheorganisaties en experts uit verschillende disciplines de handen ineen geslagen voor een meer inclusieve recreatiemarkt.
Dat initiatief heeft geleid tot de community ‘ToegankelijkDagjeUit’. Ook Ieder(in) is onderdeel van de community. Op 18 januari heeft Bartiméus Fonds namens deze community in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ te maken.

Actieplan ‘Inclusief Recreëren’

De overheid heeft een beleidsbepalende en stimulerende rol naar ondernemers om werk te maken van toegankelijke recreatie. Een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ is daarin een passende eerste stap. En daarnaast is het een praktische invulling van de aangenomen motie van december 2019 waarin staat dat alle ministeries een Werkagenda op moeten stellen. Het ministerie van Economische Zaken kan met zo’n actieplan de implementatie van het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ voor recreatie invulling geven.

De community ‘ToegankelijkDagjeUit’, die bestaat uit ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangen- en brancheorganisaties en experts uit verschillende disciplines, slaat op initiatief van Joint Projects sinds mei 2020 de handen ineen voor een meer inclusieve recreatiemarkt. Financieel wordt de community mogelijk gemaakt door Bartiméus Fonds, HandicapNL, VNO-NCW/MKB Nederland, Ministerie van VWZ, De Zonnebloem en het Gehandicapte Kind. De community ondersteunt ondernemers in het toegankelijk maken van hun locatie of activiteit. Stap één is al gezet door samen een aanvulling te schrijven op het anderhalvemeterprotocol ‘Samen Veilig Uit’ van de Club van Elf, een samenwerkingsverband van attractieparken waaronder de Efteling.

Deel dit bericht