Minimale afmetingen en slechte toe- en doorgankelijkheid van deuren zijn de grootste knelpunten in woningen. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van koepelorganisatie VACpunt Wonen. Ieder(in) herkent de problemen. Uit de meldactie Goed wonen, wat is daar voor nodig? die we najaar 2013 samen met NPCF en landelijk Platform GGz organiseerden, werden deze punten ook vaak genoemd.

Jaarlijks houdt koepelorganisatie VACpunt Wonen een enquète onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen. Net als in 2012 staan de afmetingen op 1 in de top 5 van knelpunten: kleine en smalle ruimtes, een kleine entree, een hal zonder opstelplek voor kinderwagen of rollator. Ook slaapkamers zijn vaak aan de krappe kant, evenals bergingen en buitenruimten.
Toe- en doorgankelijkheid van deuren staat op de tweede plaats; deuren die de verkeerde kant op draaien, verkeerd zijn afgehangen, tegen elkaar slaan of belangrijke looplijnen belemmeren. Verkeerd afgehangen toiletdeuren en het ontbreken van een indeling volgens het principe ‘slotzijde aan potzijde‚ zorgen voor toegankelijkheidsproblemen voor mindervaliden.

Top 5 Knelpunten Woning

De Top 5 Knelpunten Woning over 2013 ziet er als volgt uit:
1. Afmetingen
2. Toegankelijkheid/doorgankelijkheid deuren
3. Indeling
4. Berging en buitenruimte
5. Installaties

Mensen met een beperking

Er is een grote overlap met de knelpunten die uit onze meldactie, Goed wonen, wat is daar voor nodig?‚ naar voren kwamen. Mensen met een beperking noemden vaak de volgende punten:
– Onvoldoende oppervlakte (10%).
– Onpraktische indeling. Met een rolstoel of rollator is het extra lastig als bijvoorbeeld deuren de verkeerde kant
opdraaien (14%)
– Geen goede toegankelijkheid van de woning vanaf de straat (9%)
– Geen goede toegankelijkheid in de woning (9%)

Bouwbesluit 2012

Overigens constateert VACpunt Wonen dat het Bouwbesluit 2012 wel zijn vruchten begint af te werpen. Zo zijn er steeds minder problemen rondom berging en buitenruimte, sinds die in het Bouwbesluit verplicht zijn geteld. Jarenlang rapporteerden de commissies een te kleine berging en buitenruimte of het volledig ontbreken ervan als het grootste knelpunt van de woning.

Adviescommissies Wonen

De Adviescommissies Wonen zetten zich in voor de belangen van de woonconsument en de praktische bruikbaarheid van de woning en de woonomgeving. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De Adviescommissies Wonen zijn in 223 gemeenten in Nederland actief.

Resultaten meldactie Goed wonen, wat is daar voor nodig

In februari berichtten we op deze website over de meldactie en het rapport Onder de pannen met daarin de eerste resultaten van onze meldactie. Het bericht en het rapport kunt u hier lezen.

Meer over Wonen
Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over