In maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Bij het Meldpunt onbeperkt stemmen van Ieder(in) konden mensen met een beperking hun ervaringen met de toegankelijkheid van deze verkiezingen melden. Er kwamen 123 meldingen binnen, waarvan 46 procent positief en 38 procent negatief.
jong persoon stopt stembiljet in stembus

Toegankelijkheid stemlokaal

Veel meldingen gaan over de toegankelijkheid van het stemlokaal. Niet alle stemlocaties blijken zelfstandig toegankelijk te zijn met rolstoel of rollator. Vaak gaat het om toegangsdeuren die men niet zelf kan openen, maar ook om drempels en te steile hellingen. Ook een grote afstand tot het stembureau vormt voor meerdere mensen een belemmering. Opvallend is verder dat meerdere gebruikers van een scootmobiel niet naar binnen kunnen in het stemlokaal of geen gebruik kunnen maken van het stemhokje.

Onduidelijkheid over hulp in het stemhokje

Een onderwerp dat ook veel voorbijkomt is de hulp in het stemhokje. Dat hulp in het stemhokje is toegestaan bij mensen met een lichamelijke of visuele beperking, is niet altijd bekend bij de leden van het stembureau. En dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking geen hulp mogen ontvangen in het stemhokje, maakt het voor een aantal van hen lastig en stressvol om te stemmen.

Stemmen eindigt bijna in vijver

De stemmal voor blinden levert wisselende reacties op. Sommige gebruikers zijn zeer tevreden, bij anderen lukt het toepassen van de stemmal nog niet goed of ze moeten toch de uitkomst laten controleren. En niet elke gemeente biedt het stemmen met een stemmal als mogelijkheid aan.

Maar zelfs als het stemmen zelf goed verloopt, kan er toch nog het nodige misgaan, blijkt uit deze melding van een blinde man: “Na het stemmen viel ik bijna in de vijver omdat er buiten geen geleidelijn loopt zodat je weet waar heen te lopen.”

Niet coronaproof

Verder voelt een aantal mensen met een kwetsbare gezondheid zich niet veilig bij het stemmen door het afschaffen van de coronamaatregelen. Iemand meldt: “Helaas is er voor het stemmen dit jaar geen enkele rekening gehouden met mensen met een kwetsbare gezondheid. Er is geen aparte stemdag, er zijn in mijn gemeente geen coronaproof stembureaus…Op het stembureau was het haast onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden…er was veel te weinig ruimte voor de tafel met stembureaumedewerkers, geen spatschermen, het was veel te druk.”

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van het Meldpunt doet Ieder(in) een aantal aanbevelingen. Zoals:
• Betrek – ook op lokaal niveau – ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen bij de voorbereidingen van de verkiezingen 2024.
• Zorg dat álle stembureaus in 2024 echt fysiek toegankelijk zijn.
• Borg de veiligheid van het stemlokaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Maak stemmen op meerdere dagen mogelijk, zodat mensen prikkelarm of zonder besmettingsrisico kunnen stemmen.

Hieronder kan je het volledige rapport over de Meldactie onbeperkt stemmen downloaden.

Deel dit bericht