Minister Helder van Langdurige Zorg heeft de Kamer in een brief bijgepraat over de voortgang van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking'. Ieder(in) is, samen met veel andere partijen waaronder verschillende lidorganisaties, intensief betrokken bij de uitvoering van deze agenda. De agenda is bedoeld om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking te verbeteren en te vernieuwen. Daarbij is ook speciale aandacht besteed aan het in begrijpelijk taal toegankelijk maken van alle plannen.
Een man een vrouw zitten lachend aan tafel. Beiden een beker en een bord met boterham voor zich. De man links lacht voluit richting camera en draagt een blauw t-shirt. De vrouw leunt met onderarmen op tafel, draagt een bril en zwart t-shirt en lacht richting de man. Op de achtergrond licht dat door grote ramen binnenvalt.

De Toekomstagenda is gericht op verschillende onderwerpen. Zoals zorg, ondersteuning, werken, wonen, technologie en daginvulling. De plannen op deze gebieden worden in eenvoudige taal uitgelegd in factsheets en filmpjes. Zo reist filmmaker Mari Sanders door heel Nederland om mensen te spreken over een aantal toekomstgerichte initiatieven.

Bekijk de video’s van de toekomstagenda.
Lees de factsheets van de toekomstagenda.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onderwerp van de Toekomstagenda dat we even apart willen uitlichten is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Mensen met een beperking en hun naasten kunnen hierop een beroep doen vanuit de Wmo en de Wlz. Een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) helpt mensen bij het sneller passend krijgen van zorg of ondersteuning. Hierdoor is de kans kleiner dat hun situatie complexer wordt en de problemen erger worden.

De minister wil via de Toekomstagenda de kwaliteit en bekendheid van OCO verhogen en ook de overgang tussen Wmo- en Wlz-cliëntondersteuning verbeteren.

De Metgezel

Verder wordt er hard gewerkt aan uitrol van ‘De Metgezel’. Dit is gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen die complexe zorg nodig hebben. Deze ondersteuning is al eerder ontwikkeld in vijf pilots vanuit het programma Volwaardig leven. In de komende jaren kunnen meer mensen gebruik gaan maken van deze gespecialiseerde cliëntondersteuning.
Meer informatie via: www.jouwmetgezel.nl.

Ieder(in) is blij met deze stappen. Toch zal er nog meer moeten gebeuren om de bekendheid en toegang tot de OCO binnen gemeenten te verbeteren.

Zie ook het filmpje van de toekomstagenda over OCO, ‘Met de juiste ondersteuning naar de juiste plek!’. 

Betrokken organisaties

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de Toekomstagenda. Bij de uitvoering van de agenda zijn verschillende partijen uit het werkveld betrokken, waaronder diverse cliënt- en naastenorganisaties. Zoals KansPlus, Per Saldo, Spierziekten Nederland, Dit Koningskind, Helpende Handen, Naar Keuze, Sien, LFB, EMB Nederland en Ieder(in).  Dit vanuit het idee dat de mensen om wie het gaat bij alle onderdelen inbreng moeten hebben.

Nadere informatie

Lees de brief van de minister over de voortgang van de toekomstagenda aan de Tweede Kamer.
Bekijk ook de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Deel dit bericht

Meer nieuws over